Sử dụng Excel - Power Query tạo báo cáo lãi lỗ tập đoàn từ file nhật ký chứng từ

Thuận DKT

Member
Hội viên mới
Sử dụng Excel - Power Query tạo báo cáo lãi lỗ tập đoàn từ file nhật ký chứng từ rất đơn giản.
LAP BAO CAO LAI LO.jpg


Bước 1 : Sử dụng tính năng import dữ liệu từ folder chứa báo cáo của các công ty thành viên
Bước 2: Xử lý bên Nợ - Có phát sinh để lọc các tài khoản có liên quan đến báo cáo lãi lỗ
Bước 3: Dùng pivottable tập hợp số liệu và trình bày báo cáo lãi lỗ

Video hướng dẫn:
File Excel thực hành: https://drive.google.com/file/d/1OaqRTKQA3cAHODg6R9pyPPPjc0OzUjFo/view?usp=sharing
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top