Quy định về kiểm toán nội bộ chi phí trả trước và chi phí phân bổ

account069

New Member
Hội viên mới
Hiện tại sếp mình đang yêu cầu kế toán trong phòng phải thành lập những quy định về kiểm toán nội bộ từng khoản mục. Mình dính mục TSCĐ, Doanh thu, Nợ Phải thu và Chi phí. Những phần đầu mình đã có ideas và lập cũng tương đối, chỉ riêng phần Chi phí trả trước và CP phân bổ mình đuối quá. Chưa hình dung ra nên kiểm soát như thế nào.
Cụ thể là tài liệu cần chuẩn bị gồm những gì, chi tiết như thế nào? rồi thủ tục kiểm soát ra sao? cần kiểm tra gì? đối chiếu?
Mình là thành viên mới của diễn đàn, đang học hỏi, hy vọng có bạn nào đó giúp đỡ mình. Cảm ơn nhiều lắm lắm luôn.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top