Quy định mới về đăng ký khoản vay nước ngoài

TranTuan

Ichimoker
Administrator
Super Moderators
Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam (“NHNN”) vừa ban hành Thông Tư 25/2014/TT-NHNN ngày 15 tháng 9 năm 2014 quy định về thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài.

Thông Tư 25 thay thế một phần Thông Tư 09/2004/TT-NHNN ngày 21 tháng 12 năm 2004 về thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài và Thông Tư 25/2011/TT-NHNN ngày 31 tháng 8 năm 2011 về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động ngoại hối.

0-459f5-9cdd7.jpg

Thông Tư 25 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2014.

Dưới đây là một số thay đổi chính nêu trong Thông Tư 25 mà Quý Công Ty có thể quan tâm:

1. Các khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp buộc phải đăng ký với NHNN, chủ yếu vẫn là những khoản vay có thời hạn trên một (1) năm. Thông Tư 25 bổ sung thêm khoản vay nước ngoài ngắn hạn không có hợp đồng gia hạn nhưng còn dư nợ tại thời điểm tròn một (1) năm và mười ngày kể từ ngày rút vốn đầu tiên.

2. Khoản vay nước ngoài bằng Đồng Việt Nam của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vay từ nguồn lợi nhuận được chia của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đó cũng phải đăng ký.

3. Việc thay đổi kế hoạch rút vốn, trả nợ trong phạm vi mười (10) ngày so với kế hoạch đã được NHNN xác nhận trước đó không cần phải đăng ký thay đổi.

4. Danh mục hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài được nêu chi tiết hơn các quy định hiện hành. Các mẫu đơn đăng ký khoản vay nước ngoài cũng được thay thế.

Để rõ hơn các bạn tham khảo Thông Tư 25/2014/TT-NHNN trong file đính kèm nhé.

Nguồn PWC
 

Đính kèm

  • 25-2014-TT-NHNN.pdf
    1.2 MB · Lượt xem: 463

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top