PLEDGET ASSETS

Gold 9999

Member
Hội viên mới
Bạn nào biết nghĩa của từ này Pledget Assets ( Information of colleteral ) không ? giúp mình với , tiếng Việt là gì vậy?
Cảm ơn các bạn.
 
Ðề: PLEDGET ASSETS

Bạn nào biết nghĩa của từ này Pledget Assets ( Information of colleteral ) không ? giúp mình với , tiếng Việt là gì vậy?
Cảm ơn các bạn.

Theo mình biết đó là "cầm cố tài sản"
 
Sửa lần cuối:
Ðề: PLEDGET ASSETS

Bạn nào biết nghĩa của từ này Pledged Assets ( Information of colleteral ) không ? giúp mình với , tiếng Việt là gì vậy?
Cảm ơn các bạn.

Bạn xem định nghĩa dưới đây nhé --> Tài sản cầm cố, thế chấp là tài sản chuyển giao cho chủ nợ như là vật bảo đảm, nhưng chưa chuyển giao quyền sở hữu trừ khi không trả được nợ.

PLEDGED ASSET is an asset that is transferred to a lender as security for debt. The lender of the debt takes possession of the pledged asset, but does not have ownership unless default occurs.
 
Ðề: PLEDGET ASSETS

Cầm cố (Pledge) và thế chấp (Mortgage) là hai khái niệm khác nhau.
Cầm cố thường dùng cho trường hợp tài sản là động sản, thế chấp thường dùng cho trường hợp tài sản là Bất động sản.
Điều 326. Bộ luật DS quy định : Cầm cố tài sản là việc một bên giao tài sản thuộc quyền sở hũu của mình cho bên kia để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự. - The pledge of a propery is a transaction in which a party hands over a property to the other party to secure the performance of a civil obligations.
Điều 342 Bộ luật Dân sự quy định: Thế chấp tài sản là việc một bên dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên kia và không chuyển giao tài sản đó cho bên nhận thế chấp.- The mortgage of property means the use by party of his/her/its own property to secure the performance of a civil obligation toward the other party without transferring such property to the mortgagee.

Như vậy sự khác biệt giữa cầm cố và thế chấp nổi bật nhất là có sự chuyển giao tài sản ( cầm cố) và không có chuyển giao tài sản (thế chấp). Cũng cần lưu ý chuyển giao tài sản ở đây là chuyển giao về mặt vật lý (quyền chiếm hữu), chứ không có nghĩa là chuyển giao quyền sở hữu.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: PLEDGET ASSETS

OK. Đấy là Tài sản cầm cố, thế chấp.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top