Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ

nhoc_lilom

New Member
Hội viên mới
Đối với một số DN, khi tiến hành sản xuất vừa thu đuợc sản phẩm chính vừa thu được sản phẩm phụ. Sản phẩm phụ là những sản phẩm tạo ra do quy trình công nghệ kỹ thuật sản xuất sản phẩm, thường chiếm tỷ lệ nhỏ và không phải mục đích của quy trình công nghệ. Đối tượng tập hợp chi phí là toàn bộ dây chuyền sản xuất. Giá thành của sản phẩm chính được tính bằng cách loại trừ giá trị sản phẩm phụ ra khỏi chi phí sản xuất.

Giá trị sản phẩm phụ được xác định theo giá vốn của sản phẩm phụ (giá bán - lãi định mức).

Khi thu hồi sản phẩm phụ nhập kho thành phẩm hoặc nhập kho vật liệu, kế toán ghi :

Nợ TK155 : nhập kho thành phẩm

Hoặc Nợ TK 152 : nhập kho vật liệu

Có TK 154 : trị giá của SP phụ

Nếu khi thu hồi sản phẩm phụ bán thẳng cho khách hàng, kế toán ghi :

- Trị giá vốn sản phẩm phụ thu đuợc :

Nợ TK 632

Có TK 154

- Số tiền bán sản phẩm phụ thu được :

Nợ TK 111, 112, 131 : tổng giá thanh toán

Có TK 511 : giá bán chưa có thuế

Có TK 3331 : thuế GTGTVí dụ :

Một DN có quy trình công nghệ sản xuất giản đơn, bên cạnh sản phẩm chính A còn thu được sản phẩm phụ B. Chi phí sản xuất trong kỳ đã tổng được cho toàn bộ quy trình sản xuất như sau : - - - Nguyên vật liệu trực tiếp : 25.180.000

- Chi phí nhân công trực tiếp : 5.800.000

- Chi phí SX chung : 4.200.000

= 35.180.000

Kết qủa cuối tháng thu được 500 sản phẩm A nhập kho (không có sản phẩm dở dang đầu kỳ và cuối kỳ). Đồng thời còn thu được 5 sản phẩm phụ B nhập kho. Cho biết giá bán mỗi sản phẩm phụ B là 40.000 đ, tỷ lệ lợi nhuận định mức bằng 10% giá bán.

Giải :

Giá trị sản phẩm phụ = 40.000 x 5 - (40.000 x 5 x 10%) = 180.000

Tổng giá thành sản phẩm A = 35.180.000 - 180.000 = 35.000.000Lập định khoản :

1/ Nợ TK 154 : 35.180.000

Có TK 621 : 25.180.000

Có TK 622 : 5.800.000

Có TK 627 : 4.200.0002/ Nợ TK 155 (SP chính) : 35.000.000

Nợ TK 155 (SP phụ) : 180.000

Có TK 154 : 35.180.000

:mocmui::sorrynha:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Ðề: Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ

Mình không hiểu bạn làm thế nào, vui lòng giải thích về công thức: Giá trị sản phẩm phụ = 40.000 x 5 - (40.000 x 5 x 10%) = 180.000, Cám ơn Bạn
 
Ðề: Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ

Mình không hiểu bạn làm thế nào, vui lòng giải thích về công thức: Giá trị sản phẩm phụ = 40.000 x 5 - (40.000 x 5 x 10%) = 180.000, Cám ơn Bạn
Nó xuất phát từ câu bên dưới này đó bạn. Màu đỏ là giá bán, màu xanh là lãi định mức, lấy giá bán - lãi định mức thì được giá vốn hay giá trị của sản phẩm phụ.

Giá trị sản phẩm phụ được xác định theo giá vốn của sản phẩm phụ (giá bán - lãi định mức).
 
Ðề: Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ

anh chị cho em hỏi
biết trị giá vốn hàng xuất bán trong kì được tính theo phương pháp bình quân biết số dư đầu kì cảu TK 156 là hàng hóa a số lươnlaf15 số tiền 750. hàng hóa b sluong 4.5 số tiền 450. nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kì ta định khoản được như sau.
nghiệp vụ
1/ nợ tk 611.(sổ chi tiết. mua hàng hóa a số lượng 5, số tiền 276, mua hàng hóa b sluong 6 số tiền 597)
có tk 331
2/ nợ tk 611 ( sổ chi tiết; chi phí vận chuyển hàng hóa a là 2. vận chuyển hàng hóa b là 2,4)
có tk111
3/ nợ tk 156. ( sổ chi tiết hàng hóa a là 278, hàng hóa b là 599,4)
có tk611
tính trị giá vốn hàng xuất bán
thanks anh chị nhiều
 
các bạn ơi jup mình với
phân biệt giùm mình sự giống và khác nhau giữa tính giá thành loại trừ sản phẩm phụ và hoạt động sản phẩm phụ.
có ai biết jup với
 
Ðề: Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ

cung lien quan đến vần đề sản phẩm phụ trong quy trinh sản xuất. em bị bí bài tập này. nhờ các anh chị giải giúp em với.
bài này như sau:
xí nghiệp A có 1 phân xửong sản xuất chính vừa thu đựoc sản phẩm chính B và sản phẩm phụ C. số dư đâu kỳ 154 là 38.359.300(NVLTT: 33.057.500; NC: 2.985.200; CPSXC: 2.316.600)
chi phí phát sinh trong tháng như sau:
1. xuất NVL dùng để sản xuất sản phẩm: 489.460.000
2. tiền lưong phải trả cho CN sản xuất sản phẩm: 116.620.000
3. dịch vụ mua ngoài cho phân xửong sx: 193.050.000
4. phế liệu thu hồi ở px sx: 840.000
+ cuối tháng nhập kho 42.000 sản phẩm B và 100kg sản phẩm phụ C hoàn thành, còn dở dang 3.000 sản phẩm, mức độ hoàn thành 30% đựoc đánh giá theo pp ứoc lựong hoàn thành tưong đưong. giá bán dự kiến 1kg sản phẩm phụ C là 63.000 với lãi định mức ước tính 5% giá bán. giá trị sản phẩm phụ đựoc tính vào khoản mục NVLTT là 60%, NCTT la 40%.(giai thix dùm e chỗ này luôn nha)
Yêu cầu tính giá thành sản phẩm B.
cảm ơn các anh chị.
 
Ðề: Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ

chào cả nhà. mình chuẩn bị đi làm cho 1 công ty sản xuất rượu vodka và nước uống tinh khiết.công ty sử dụng NKC và chỉ có 1 kế toán thôi. Mình học trên sách vở chứ chưa có kinh nghiệm gì cả nên chưa hình dung đầy đủ là phải làm những công việc gì. cả nhà ai có biết thì giúp mình với nhé. Rất cảm ơn mọi người.
 
Ðề: Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ

Em có 1 câu như thế này mọi người giải giúp em nhé:
Tại công ty A sản xuất ra 3 sản phẩm gồm: sản phẩm chính (A,B) và sản phẩm phụ (C) số dư đầu kì: 50.000.
-Phát sinh trong kì như sau: Nợ 154: 1.386.000
Có 621: 600.000
Có 622: 738.000
Có 627: 48.000
-Trong kì hoàn thành nhập kho 400sp A, 200sp B, và 200sp C. sản phẩm dở dang 40sp A, 20sp B. mưc độ dở dang là 40%
-Đơn vị đánh giá spdd theo phương pháp chi phí NVL trực tiếp
-Hệ số giá thành sản phẩm A và B lần lượt là 1,5 và 2
-Giá thành kế hoạch của sản phẩm phụ C là 5/sp (trong đó: chi phí NVL trực tiếp là 2,5. chi phí nhân công trưc tiếp là 1,5. chi phí sản xuất chung là 1.
Tính giá thành sản phẩm nhập kho.
 
Ðề: Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ

Đối với một số DN, khi tiến hành sản xuất vừa thu đuợc sản phẩm chính vừa thu được sản phẩm phụ. Sản phẩm phụ là những sản phẩm tạo ra do quy trình công nghệ kỹ thuật sản xuất sản phẩm, thường chiếm tỷ lệ nhỏ và không phải mục đích của quy trình công nghệ. Đối tượng tập hợp chi phí là toàn bộ dây chuyền sản xuất. Giá thành của sản phẩm chính được tính bằng cách loại trừ giá trị sản phẩm phụ ra khỏi chi phí sản xuất.

Giá trị sản phẩm phụ được xác định theo giá vốn của sản phẩm phụ (giá bán - lãi định mức).

Khi thu hồi sản phẩm phụ nhập kho thành phẩm hoặc nhập kho vật liệu, kế toán ghi :

Nợ TK155 : nhập kho thành phẩm

Hoặc Nợ TK 152 : nhập kho vật liệu

Có TK 154 : trị giá của SP phụ

Nếu khi thu hồi sản phẩm phụ bán thẳng cho khách hàng, kế toán ghi :

- Trị giá vốn sản phẩm phụ thu đuợc :

Nợ TK 632

Có TK 154

- Số tiền bán sản phẩm phụ thu được :

Nợ TK 111, 112, 131 : tổng giá thanh toán

Có TK 511 : giá bán chưa có thuế

Có TK 3331 : thuế GTGTVí dụ :Giải :

Giá trị sản phẩm phụ = 40.000 x 5 - (40.000 x 5 x 10%) = 180.000

Tổng giá thành sản phẩm A = 35.180.000 - 180.000 = 35.000.000Lập định khoản :

1/ Nợ TK 154 : 35.180.000

Có TK 621 : 25.180.000

Có TK 622 : 5.800.000

Có TK 627 : 4.200.0002/ Nợ TK 155 (SP chính) : 35.000.000

Nợ TK 155 (SP phụ) : 180.000

Có TK 154 : 35.180.000

:mocmui::sorrynha:

làm sao xác định được giá sản phẩm phụ hả mọi ngườim, trong thực tế chưa có giá vồn của sp phụ thì làm cách nào đẻ xác đinh
 
Ðề: Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ

ai giúp mình cách tính giá thành sản phẩm phụ được không?
công ty mình sản xuất dầu điều từ vỏ hạt điều sau khi ra dầu sẽ thu lại phần xác vỏ và bán cả 2sp xác điều và dầu điều, như vậy khi minh tính giá thành thì làm sao mình phân bổ chi phí.
vđ: mua 40.000kg vỏ sản xuất được 9.000 lít dầu và thu được 30.000kg xác điều. giá mua 2000đ/kg
AI GIÚP MÌNH DC K?????????
 
Ðề: Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ

Không ai giúp mình được sao? Huhu
 
Ðề: Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ

ai giúp mình cách tính giá thành sản phẩm phụ được không?
công ty mình sản xuất dầu điều từ vỏ hạt điều sau khi ra dầu sẽ thu lại phần xác vỏ và bán cả 2sp xác điều và dầu điều, như vậy khi minh tính giá thành thì làm sao mình phân bổ chi phí.
vđ: mua 40.000kg vỏ sản xuất được 9.000 lít dầu và thu được 30.000kg xác điều. giá mua 2000đ/kg
AI GIÚP MÌNH DC K?????????
Mình nghĩ với bài toán này, để phân bổ được chi phí cần phải xây dựng 1 bảng hệ số phân bổ.
Một cách xây dựng hệ số, có thể căn cứ vào giá bán trên thị trường, giả xử dầu là 10k/l, xác 3k/l; khi đó hệ số phân bổ khai báo là dầu: 10; xác: 3.
Chi phí NVL sẽ phân bổ như sau:
CP NVL cho dầu = 80tr *(10/(10+3)) = 61 538 642 -> z dầu = 61 538 642/9000 = 6 837.61
CP NVL cho xác = 80tr*(3/(10+3)) = 18 461 538 -> z xác = 18 461 538/30000 = 615.38
Chi phí NC và SXC có thể phân bổ theo CP NVL chính.
 
Ðề: Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ

Mình nghĩ với bài toán này, để phân bổ được chi phí cần phải xây dựng 1 bảng hệ số phân bổ.
Một cách xây dựng hệ số, có thể căn cứ vào giá bán trên thị trường, giả xử dầu là 10k/l, xác 3k/l; khi đó hệ số phân bổ khai báo là dầu: 10; xác: 3.
Chi phí NVL sẽ phân bổ như sau:
CP NVL cho dầu = 80tr *(10/(10+3)) = 61 538 642 -> z dầu = 61 538 642/9000 = 6 837.61
CP NVL cho xác = 80tr*(3/(10+3)) = 18 461 538 -> z xác = 18 461 538/30000 = 615.38
Chi phí NC và SXC có thể phân bổ theo CP NVL chính.

Bạn làm theo phương pháp nào thế?
có được không khi mà 1 sp đơn vị tính là lít và 1 sp đơn vị tính là kg, và giá thị trường thì luôn biến động, 1 tháng có khi xuất theo nhìu giá vậy thì hệ sô sẽ phải thay đổi theo từng lần bán hả bạn
 
Ðề: Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ

giúp minh với các bạn ui, mình chưa làm sổ sách gì cả vì còn vướn phần giá vốn, ai đó giúp mình đi
 
Ðề: Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ

nếu là đi làm thực tế thì cái giá bán và cái tỉ lệ lãi định mức mình lấy đâu ra nhỉ các bác

---------- Post added at 10:39 ---------- Previous post was at 10:21 ----------

Đối với một số DN, khi tiến hành sản xuất vừa thu đuợc sản phẩm chính vừa thu được sản phẩm phụ. Sản phẩm phụ là những sản phẩm tạo ra do quy trình công nghệ kỹ thuật sản xuất sản phẩm, thường chiếm tỷ lệ nhỏ và không phải mục đích của quy trình công nghệ. Đối tượng tập hợp chi phí là toàn bộ dây chuyền sản xuất. Giá thành của sản phẩm chính được tính bằng cách loại trừ giá trị sản phẩm phụ ra khỏi chi phí sản xuất.

Giá trị sản phẩm phụ được xác định theo giá vốn của sản phẩm phụ (giá bán - lãi định mức).

Khi thu hồi sản phẩm phụ nhập kho thành phẩm hoặc nhập kho vật liệu, kế toán ghi :

Nợ TK155 : nhập kho thành phẩm

Hoặc Nợ TK 152 : nhập kho vật liệu

Có TK 154 : trị giá của SP phụ

Nếu khi thu hồi sản phẩm phụ bán thẳng cho khách hàng, kế toán ghi :

- Trị giá vốn sản phẩm phụ thu đuợc :

Nợ TK 632

Có TK 154

- Số tiền bán sản phẩm phụ thu được :

Nợ TK 111, 112, 131 : tổng giá thanh toán

Có TK 511 : giá bán chưa có thuế

Có TK 3331 : thuế GTGTVí dụ :Giải :

Giá trị sản phẩm phụ = 40.000 x 5 - (40.000 x 5 x 10%) = 180.000

Tổng giá thành sản phẩm A = 35.180.000 - 180.000 = 35.000.000Lập định khoản :

1/ Nợ TK 154 : 35.180.000

Có TK 621 : 25.180.000

Có TK 622 : 5.800.000

Có TK 627 : 4.200.0002/ Nợ TK 155 (SP chính) : 35.000.000

Nợ TK 155 (SP phụ) : 180.000

Có TK 154 : 35.180.000

:mocmui::sorrynha:

nếu là đi làm thực tế thì cái giá bán và cái tỉ lệ lợi nhuận định mức thì xác định thế nào các bác
 
Ðề: Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ

Trong thực tế thì pp này có được nhiều DN áp dụng không vậy?
 
Phương pháp này thường được áp dụng trong các công ty về cơ kim khí (cắt sắt để lại phế liệu), gỗ (xẻ gỗ để lại mùn cưa), thưc thẩm......
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top