Phòng kế toán phụ trách công việc gì? Chức năng, nhiệm vụ của họ như thế nào?

phuongloan.dng

New Member
Hội viên mới
Chức năng của phòng kế toán
 • Thực hiện những công việc về nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán theo đúng quy định của Nhà nước.
 • Theo dõi, phản ánh sự vận động vốn kinh doanh của doanh nghiệp dưới mọi hình thái và cố vấn cho Ban lãnh đạo các vấn đề liên quan.
 • Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về chế độ kế toán và những thay đổi của chế độ qua từng thời kỳ trong hoạt động kinh doanh.
 • Cùng với các bộ phận khác tạo nên mạng lưới thông tin quản lý nhân sự, tài chính,… năng động, hữu hiệu.
Nhiệm vụ của phòng kế toán
 • Ghi chép, tính toán, phản ánh số hiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn.
 • Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch thu chi tài chính việc thu, nộp, thanh toán, kiểm tra việc giữ gìn và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn.
 • Phổ biến chính sách chế độ quản lý tài chính của nhà nước với các bộ phận liên quan khi cần thiết.
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho BTGĐ Công ty.
Mô tả công việc phòng kế toán

Công việc của phòng kế toán cụ thể bao gồm:
 • Thu nhập xử lý thông tin, số liệu kế toán theo nội dung công việc
 • Ghi chép, tính toán, phản ánh số hiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn…
 • Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi phí tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản…
 • Tính toán chí phí, đưa ra những lời khuyên cho bộ phận khác
 • Cung cấp các số liệu, tài liệu, kiểm tra và phân tích hoạt động kinh tế, tài chính của công ty…
Nguồn: https://timviecmienphi.hatenablog.com/
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top