Phát hiện hóa đơn bỏ sót

Trực Tuấn

New Member
Hội viên mới
Xin chào các anh/chị, mong mọi người có thể giúp em giải đáp thắc mắc với ạ
Công ty của em có phát sinh các hóa đơn bỏ sót của tháng trước và kế toán hiện đang kê khai các hóa đơn bỏ sót của tháng trước vào tờ khai GTGT của tháng hiện tại. Việc kê khai bổ sung này chỉ làm ảnh hưởng đến việc tăng thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ trên tờ khai. Như vậy, với hướng dẫn mới theo khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP có để cập trong mục b "...Trường hợp khai bổ sung chỉ làm tăng hoặc giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau thì phải kê khai vào kỳ tính thuế hiện tại...", thì với cách kê khai này của đơn vị là đúng hay không ?
Rất mong nhận được trợ giúp từ mọi người, em xin cảm ơn.
 
Tôi có một số ý kiến sau về thắc mắc của bạn:
- Căn cứ Khoản 8 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế Giá trị gia tăng;
- Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế Giá trị gia tăng;
- Căn cứ Điều 47 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội;
- Căn cứ Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ các quy định trên, trường hợp công ty bạn giả phát hiện hóa đơn bỏ sót của các kỳ trước chưa kê khai thì nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế có sai, sót theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế và Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top