Phân tích chi phí

ketoanaccess

New Member
Hội viên mới
Chức năng phân tích chi phí dùng để theo dõi số tiền chi cho một loại chi phí được phân bổ như thế nào cho các tài khoản chi phí như 621X, 622X, 627X, 641X, 642X .

Trong các chứng từ gốc như phiếu chi, chứng từ ghi sổ, chứng từ tiền gởi ngân hàng các bút toán được định khoản qua các tài khoản chi phí trên đây đều phải ghi một mã chi phí lấy từ một bảng danh mục chi phí.

Sau khi tập hợp tất cả các bút toán chi phí trong một kỳ báo cáo các số liệu sẽ được xử lý bằng một bảng hỏi chéo (crosstab query) và thể hiện trong một bảng trong đó đầu dòng là các mã chi phí và đầu cột là các tài khoản chi phí. Giao của một hàng X và một cột Y là số tiền chi cho mã chi phí X và được định khoản Y.

Vì là crosstab query nên số cột trong bảng kết quả thay đổi theo kỳ báo cáo, không biết trước được có bao nhiêu cột tài khoản và là những tài khoản nào. Vì vậy không thể đưa các số liệu tổng hợp chi phí theo tài khoản ra các biểu mẫu và biểu báo bằng cách thiết kế thông thường mà phải sử dụng các dòng lệnh VBA.

Xin mời xem nôi dung trên trang web:

http://chuyendeketoanaccess.googlepages.com/
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top