Phân tích BCTC CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS) Quý 2/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động đầu tư và tài chính trong thời gian qua.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong khoảng thời điểm này bởi số tiền kiếm được từ hoạt động kinh doanh có xu hướng giảm trong khoảng thời gian qua.
1666752734221.png


Tính thanh khoản của doanh nghiệp trong kỳ hiện tại đang thấp hơn 2.5. Với chỉ số như hiện tại, DN có tính thanh khoản nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể chi trả được các khoản nợ ngắn khi chúng đáo hạn, tuy nhiên đôi lúc sẽ gặp 1 số vấn đề về tài chính trong khoảng thời điểm này.
1666752798280.png


2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp có xu hướng không đổi trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức hấp dẫn các nhà đầu tư so với mặt bằng chung của ngành. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình trong khoảng thời điểm này.
1666752887768.png


Lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh. Điều này cho thấy doanh nghiệp khá tập trung vào các hoạt động cốt lõi của mình. Nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng các khoản lợi nhuận, họ cần phải cải thiện và phát triển các chính sách kinh doanh sao cho hiệu quả hơn so với trước kia. Đây là cách giúp DN tăng trưởng lâu dài và bền vững.
1666752981646.png


ROE của doanh nghiệp có xu hướng tăng so với năm trước do doanh nghiệp mang về nhiều lợi nhuận hơn trong khoảng thời điểm này.
1666753041683.png


3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp trong kỳ hiện tại của doanh nghiệp đủ để thu hút được các nhà đầu tư tham gia vào góp vốn.
Việc ROE của doanh nghiệp có xu hướng không đổi trong khoảng thời điểm qua là do doanh nghiệp không thể cải thiện được hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) của doanh nghiệp trong khoảng thời điểm này. Doanh nghiệp không kiếm được nhiều lợi nhuận hơn từ nguồn tài sản của mình, cũng được coi là nguồn lực bên trong của doanh nghiệp.
1666753266665.png


4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản của doanh nghiệp ở kỳ vừa qua là Đầu tư ngắn hạn và Tài sản cố định. Với đầu tư ngắn hạn, khoản mục này có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua, còn Tài sản cố định thể hiện xu hướng ngược lại trong khoảng thời điểm này.
1666753369586.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể đảm bảo được các khoản nợ của mình bằng mức tài sản cao.
1666753428106.png


Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có chi đầu tư cho các khoản Tài sản cố định. Khi so sánh với mức khấu hao trong cùng khoảng thời điểm này, mức chi đầu tư nằm ở con số khá thấp, chưa đáng kể so với chi phí khấu hao hằng năm.
1666753504948.png


5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng khá đáng kể trong thời gian qua. Mức tăng trưởng này đủ để thu hút được các nhà đầu tư tham gia vào góp vốn.
1666753598007.png


Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua tăng 11%. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của DN qua các kỳ hiện đang là xu hướng tăng trưởng tăng.
1666753637531.png


6. Phân tích ngành nghề
1666753680208.png

QNS có điểm số nằm ở nhóm trung bình. QNS cao hơn so với bình quân ngành
Tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp cao hơn bình quân ngành. Tăng trưởng lợi nhuận nhanh. Tăng trưởng tài sản nhanh.
Doanh nghiệp có khả năng sinh lời tốt. Hầu hết các chỉ tiêu sinh lời đều ở mức tích cực. Doanh nghiệp có mức sinh lời cao hơn bình quân ngành ở đa phần các tiêu chí.
Doanh nghiệp có chính sách cổ tức hợp lý.
Doanh nghiệp có thị phần và quy mô nhỏ trong ngành.
Doanh nghiệp có dòng tiền tương đối lành mạnh.

Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)
Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính làm sao cho thực tế và hiệu quả thì khóa học này là dành cho anh chị:
http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top