Phân tích báo cáo tài chính Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD) Quý 3/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Dòng tiền của doanh nghiệp
Dòng tiền của doanh nghiệp trong 3 năm gần đây không thể duy trì được ở mức dương liên tục, điều này cho thấy doanh nghiệp không có 1 dòng tiền quá tốt, doanh nghiệp vẫn chưa thể kiếm được tiền từ các hoạt động cốt lõi của mình.
1669133419854.png


Doanh nghiệp hiện tại không thể tự tạo tiền để sử dụng và nuôi sống bản thân mình, ngược lại có xu hướng đang phụ thuộc vào dòng tiền từ các hoạt động đầu tư. Đây được coi là 1 điều không quá tích cực bởi 1 dòng tiền tốt là phải sử dụng dòng tiền kinh doanh và chi trả cho các hoạt động đầu tư, chứ không phải ngược lại.
1669133572542.png


Doanh nghiệp vẫn có thể kiếm được lợi nhuận, tuy nhiên dòng tiền hoạt động kinh doanh lại âm mạnh, cho thấy việc DN không thể thu hồi được vốn của mình, cơ cấu dòng tiền đang có vấn đề và nên được cải thiện.
1669133635053.png


Trong kỳ vừa qua, dòng tiền doanh nghiệp có xu hướng thay đổi theo chiều hướng tiêu cực, bởi dòng tiền giảm bởi vì việc doanh nghiệp giảm đi các khoản lợi nhuận rất nhiều so với trước kia, đồng thời bị chiếm dụng vốn bởi khách hàng khá nhiều. Trong khi đó, việc bán được nhiều hơn hàng tồn kho và chiếm dụng lại vốn chiếm tỷ lệ không quá cao so với việc dòng tiền giảm.
1669133760494.png


Riêng trong năm gần đây, chúng ta thấy rõ rằng dòng tiền bị giảm rất mạnh là do Lợi nhuận của doanh nghiệp, đồng thời việc bị chiếm dụng vốn khá nhiều cũng là 1 nguyên do chính.
1669133881357.png


2. Quản lý vốn
Tính thanh khoản của doanh nghiệp ở kỳ vừa qua hiện đang thấp hơn 2.5. Với chỉ số như hiện tại, DN có tính thanh khoản nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể đảo bảo chi trả được các khoản nợ ngắn hạn, tuy nhiên đôi lúc sẽ gặp khó khăn về tài chính sau khi chi trả xong các khoản nợ này.
1669133895818.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp đảm bảo được các khoản nợ của mình bằng mức tài sản cao.
1669133916387.png


3. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp chưa thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình.
1669133986558.png


Trong kỳ vừa qua, doanh nghiệp kiếm được lợi nhuận từ các công ty kết, tuy nhiên các hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp vào lúc này đang gặp vấn đề, doanh nghiệp đang bị lỗ trong các khoản mục này. Điều này cho thấy doanh nghiệp đang không phát triển quá bền vững, và cần cải thiện các chính sách kinh doanh của mình nếu không muốn bị mất thị phần vào đối thủ cạnh tranh.
1669134121197.png


4. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại không thể thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn. Hiện nay nếu NĐT đầu tư vào DN, NĐT có khả năng sẽ gặp 1 khoản lỗ khi đầu tư.
Việc ROE của doanh nghiệp có xu hướng giảm mạnh, thậm chí là âm là do doanh nghiệp giảm đi mức hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) của doanh nghiệp trong khoảng thời điểm này. Dường như vào lúc này, doanh nghiệp không thể mang về bất kỳ lợi nhuận nào từ nguồn tài sản của mình, đây cũng là nguồn lực bên trong của họ.
1669134211429.png


5. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua là Tài sản cố định và Phải thu ngắn hạn. Cả 2 khoản mục này đều có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua
1669134381855.png


Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có chi đầu tư cho các khoản TSCĐ. Khi so sánh với mức khấu hao trong khoảng thời điểm này, mức chi đầu tu nằm ở con số không quá cao ở kỳ gần nhất, nhưng nó có thể bù đắp chi phí ở các kỳ trước đó. Hiện tại, với dòng tiền như đã phân tích, việc đầu tư các TSCĐ để phát triển DN trong tương lai không quá khả quan.
1669134522079.png


6. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng khá đáng kể trong kỳ vừa qua. Mức tăng trưởng này đủ để thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn.
1669134758194.png


Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua hiện đang giảm 449% so với kỳ trước. Xu hướng tăng trưởng của DN qua các kỳ hiện đang là xu hướng giảm.
1669134820280.png


(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top