Phân tích báo cáo tài chính Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ (HTG) Quý 3/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động đầu tư và tài chính.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua, đồng thời cơ cấu dòng tiền của doanh nghiệp có xu hướng thay đổi tích cực bởi vì doanh nghiệp kiếm được nhiều tiền hơn từ hoạt động kinh doanh trong khoảng thời gian này.
1667049447819.png


Tính thanh khoản của doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua hiện đang thấp hơn 2.5. Với chỉ số như hiện tại, DN có tính thanh khoản nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể chi trả được các khoản nợ ngắn khi chúng đáo hạn, tuy nhiên đôi lúc sẽ gặp 1 số vấn đề về tài chính sau khi chi trả xong các khoản nợ này.
1667049549999.png


2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp chưa thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình trong khoảng thời điểm này.
1667049772704.png


Lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh chính. Điều này cho thấy doanh nghiệp rất tập trung vào các hoạt động cốt lõi của mình. Nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng các khoản lợi nhuận, họ cần phải tăng trưởng và phát triển các chính sách kinh doanh sao cho hiệu quả hơn so với trước kia. Đây là cách để DN tăng trưởng lâu dài và bền vững. Lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua cũng có xu hướng tăng trưởng mạnh so với kỳ trước đó.
1667049716569.png


ROE của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng mạnh so với năm trước đó là do doanh nghiệp kiếm được nhiều lợi nhuận hơn trong khoảng thời điểm này.
1667049988615.png


3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp ở trong thời điểm hiện tại đủ để thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn với 1 TSSL rất cao.
Việc ROE của doanh nghiệp có xu hướng giảm không đáng kể trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp đã giảm đòn bẩy tài chính trong khoảng thời điểm này. Điều này cho thấy doanh nghiệp đang giảm mức đòn bẩy của mình để tránh tránh tình trạng kiệt quệ tài chính, dù nó chưa diễn ra quá đáng kể trong khoảng thời điểm này, và mức chỉ số ROE dường như không có gì thay đổi so với kỳ trước.
1667050309287.png


4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản của doanh nghiệp ở kỳ vừa qua là Tổng hàng tồn kho và Tài sản cố định. Với Tổng hàng tồn kho, khoản mục này có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua, còn Tài sản cố định thể hiện xu hướng ngược lại trong khoảng thời điểm này.
1667050676838.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức không an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp cần phải thận trọng với các khoản nợ dài hạn của mình.
1667050878604.png


Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có chi đầu tư vào các khoản TSCĐ. Khi so sánh vào mức khấu hao trong cùng khoảng thời điểm này, mức đầu tư nằm ở con số cao trong kỳ vừa qua, tuy nhiên chỉ bù đắp 1 phần ở trong kỳ trước đó.
1667050956682.png


5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng khá đáng kể trong kỳ vừa qua. Mức tăng trưởng này đủ để thu hút được các nhà đầu tư tham gia vào góp vốn.
1667051191182.png


Lợi nhuận thuần của doanh nghiệp đang tăng 181% ở kỳ hiện tại. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của DN qua các kỳ hiện đang là xu hướng tăng trưởng tăng.
1667051226959.png


6. Phân tích ngành nghề
1667051329038.png

HTG nằm trong Top 5% công ty có điểm số D-rating cao nhất. HTG cao hơn so với bình quân ngành
Tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp nhanh, cao hơn bình quân ngành. Tăng trưởng lợi nhuận nhanh, cao hơn bình quân ngành. Tăng trưởng cả tài sản và vốn chủ sở hữu đều tích cực.
Doanh nghiệp có khả năng sinh lời tốt. Hầu hết các chỉ tiêu sinh lời đều ở mức tích cực. Doanh nghiệp có mức sinh lời cao hơn bình quân ngành ở đa phần các tiêu chí.
Doanh nghiệp có chính sách cổ tức hợp lý.
Doanh nghiệp có quản trị và tính minh bạch khá tốt. Doanh nghiệp tuân thủ tốt hoạt động công bố thông tin, quy tắc kế toán và quy định pháp luật.
Doanh nghiệp có đòn bẩy tài chính, khả năng thanh toán chưa thật sự vững mạnh nhưng dòng tiền tương đối lành mạnh.

(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top