Phân tích báo cáo tài chính Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SAB) Quý 3/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động tài chính và đầu tư.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng giảm nhẹ trong kỳ vừa qua, tuy nhiên cơ cấu dòng tiền có xu hướng thay đổi theo chiều hướng tích cực, doanh nghiệp kiếm được nhiều tiền hơn từ các hoạt động kinh doanh, và chi trả cho nhiều tiền hơn từ các hoạt động đầu tư.
1668344133276.png


Tính thanh khoản của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua và đang cao hơn 2.5. Với chỉ số như hiện tại, DN có tính thanh khoản nằm ở mức an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể chi trả được các khoản nợ ngắn khi chúng đáo hạn mà không gặp bất kỳ vấn đề gì về tài chính. Thậm chí, doanh nghiệp còn đang có dấu hiệu lãng phí nguồn vốn lưu động của mình.
1668344369233.png


2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức hấp dẫn các nhà đầu tư. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình trong khoảng thời điểm này.
1668344458201.png


Lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh. Điều này cho thấy doanh nghiệp rất tập trung vào các hoạt động cốt lõi của mình. Nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng các khoản lợi nhuận, họ cần phải cải thiện và phát triển các chính sách kinh doanh sao cho hiệu quả hơn so với trước kia. Đây là cách giúp DN tăng trưởng lâu dài và bền vững.
1668344553872.png


ROE của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong năm vừa qua là do doanh nghiệp kiếm được nhiều tiền hơn trong khoảng thời điểm này.
1668344582541.png


3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại đủ để thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn với 1 TSSL khá cao.
Việc ROE của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp đã cải thiện được hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) trong khoảng thời điểm này. Doanh nghiệp kiếm được nhiều lợi nhuận hơn từ nguồn lợi nhuận của mình, đây cũng được coi là nguồn lực bên trong của doanh nghiệp.
1668344727685.png


4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản của doanh nghiệp ở kỳ vừa qua là Đầu tư ngắn hạn và Tài sản cố định. Với đầu tư ngắn hạn, khoản mục này có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua, còn Tài sản cố định thể hiện xu hướng ngược lại trong khoảng thời điểm này.
1668344845785.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, Nợ/TTS của doanh nghiệp nằm ở mức an toàn. Doanh nghiệp đảm bảo được các khoản nợ dài của mình bằng mức tài sản cao.
1668344905376.png


Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có chi đầu tư cho các khoản TSCĐ. Khi so sánh với mức khấu hao trong cùng khoảng thời điểm, mức chi đầu tư nằm ở con số khá cao, đủ để bù đắp được chi phí khấu hao hằng năm, cho thấy DN vẫn đang có xu hướng tăng trưởng trong nhưng năm gần đây.
1668344982351.png


5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng khá đáng kể trong kỳ vừa qua. Xu hướng tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp qua các kỳ hiện tại đủ để thu hút được các nhà đầu tư tham gia vào góp vốn.
1668345105915.png


Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đang có xu hướng tăng trưởng 43% ở kỳ hiện tại. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp qua các kỳ hiên đang là xu hướng tăng trưởng tăng.
1668345276114.png


6. Phân tích ngành nghề
1668345343832.png

SAB nằm trong nhóm 10 cổ phiếu có điểm số D-Rating cao nhất thị trường. SAB cao hơn so với bình quân ngành và cao hơn so với bình quân toàn thị trường
Tăng trưởng lợi nhuận cao hơn bình quân ngành tuy nhiên tốc độ tăng trưởng có dấu hiệu chậm lại. Tăng trưởng cả tài sản và vốn chủ sở hữu đều tích cực.
Doanh nghiệp có khả năng sinh lời vượt trội. Hầu hết các chỉ tiêu sinh lời đều ở mức tích cực. Doanh nghiệp có mức sinh lời cao hơn bình quân ngành ở đa phần các tiêu chí.
Doanh nghiệp có chính sách cổ tức hợp lý.
Doanh nghiệp có quản trị và tính minh bạch khá tốt. Doanh nghiệp tuân thủ tốt hoạt động công bố thông tin, quy tắc kế toán và quy định pháp luật.
Doanh nghiệp có thị phần và quy mô lớn trong ngành.
Doanh nghiệp có đòn bẩy tài chính, khả năng thanh toán tương đối an toàn và dòng tiền tương đối lành mạnh.


(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 
Đây là những dữ liệu thực sự hữu ích. Tôi có một vấn đề là hiểu được phần tăng trưởng bền vững nhưng có lẽ tôi nên dành nhiều thời gian hơn để đọc nó trước khi hỏi một câu hỏi tồi.
 
Đây là những dữ liệu thực sự hữu ích. Tôi có một vấn đề là hiểu được phần tăng trưởng bền vững nhưng có lẽ tôi nên dành nhiều thời gian hơn để đọc nó trước khi hỏi một câu hỏi tồi.
Dạ em cảm ơn anh/ chị ạ. Tăng trưởng bền vững là tăng trưởng bằng chính hoạt động kinh doanh của mình, có sự đầu tư lâu dài, có thể tự nuôi sống doanh nghiệp ạ
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top