Phân tích báo cáo tài chính CTCP Xây dựng COTECCONS (CTD) Quý 2/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động tài chính và đầu tư, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động kinh doanh.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua, cơ cấu dòng tiền vẫn đang có xu hướng không quá tốt đối với doanh nghiệp, doanh nghiệp phải chi trả tiền cho các hoạt động kinh doanh của họ trong khoảng thời gian ngày, cái mà đáng ra nó chính là hoạt động chính để doanh nghiệp thu tiền bền vững qua từng kỳ.
1666444660912.png


Tính thanh khoản của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua hiện đang thấp hơn 2.5. Với chỉ số như hiện tại, DN có tính thanh khoản nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Nhìn chung doanh nghiệp vẫn có thể chi trả được các khoản nợ ngắn khi chúng đáo hạn, tuy nhiên đôi lúc họ có thể gặp khó khăn về tài chính sau khi thanh toán được hết các khoản nợ này.
1666444732241.png


2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp chưa thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình trong khoảng thời điểm này.
1666444833555.png


Lợi nhuận kiếm được trong kỳ vừa qua là nhờ vào các hoạt động khác. Đối với hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp, ở thời điểm này lại là hoạt động gây thiệt hại lớn nhất cho doanh nghiệp. Điều này phản ánh được doanh nghiệp đang gặp khó khăn và các chính sách hoạt động và kinh doanh của mình. Họ cần phải cải thiện và khắc phục ngay lập tức, nếu không có thể doanh nghiệp sẽ bị mất thị phần vào đối thủ cạnh tranh của họ. Hiện nay, đây không được gọi là sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
1666445081756.png


ROE của doanh nghiệp ở năm vừa qua có xu hướng giảm mạnh bởi doanh nghiệp đang bị lỗ trong khoảng thời gian này.
1666445148112.png


3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại không thể thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn, thậm chí khi đầu tư vào DN tại thời điểm này, sẽ mất đi 1% vốn của mình vì thua lỗ.
Việc ROE của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp giảm đi hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) của doanh nghiệp trong khoảng thời điểm này. Doanh nghiệp dường như không thể kiếm được từ nguồn tài sản hiện có của mình, cũng chính là nguồn lực bên trong của DN.
1666445289786.png


4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản của doanh nghiệp ở kỳ vừa qua là Phải thu ngắn hạn và Đầu tư ngắn hạn. Với Phải thu ngắn hạn, khoản mục này có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua, còn Đầu tư ngắn hạn thể hiện xu hướng ngược lại trong khoảng thời điểm này.
1666446331099.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng mạnh trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có mức nợ được đảm bảo bằng mức tài sản cao.
1666446548372.png


Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có chi đầu tư cho các khoản Tài sản cố định. Khi so sánh với mức khấu hao trong cùng khoảng thời điểm, mức đầu tư trong năm qua nằm ở con số rất lớn, còn 2 năm trước thì lại rất thấp, điều này cho thấy doanh nghiệp đang bắt đầu chi các khoản TSCĐ nhằm mục đích phát triển cho những kỳ sắp tới, để đạt được hiệu quả tốt hơn.
1666446828124.png


5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng giảm khá đáng kể trong kỳ vừa qua. Mức giảm này không thể thu hút được các nhà đầu tư tham gia vào góp vốn, và cho thấy doanh nghiệp cần cải thiện các chính sách kinh doanh của mình ở thời điểm này.
1666446947846.png


Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua giảm 125%. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp qua các kỳ hiện đang là xu hướng giảm.
1666447058228.png(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top