Phân tích báo cáo tài chính CTCP Vinhomes (VHM) Quý 3/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động đầu tư và tài chính trong thời gian qua.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng mạnh trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp kiếm được nhiều tiền từ các hoạt động kinh doanh và chi trả ít hơn cho các hoạt động đầu tư trong khoảng thời điểm này.
1667872671328.png


Tính thanh khoản của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua nhỏ hơn 2.5. Với chỉ số như hiện tại, DN có tính thanh khoản nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể chi trả được các khoản nợ ngắn khi chúng đáo hạn, tuy nhiên đôi lúc sẽ gặp 1 số vấn đề về tài chính sau khi chi trả xong các khoản nợ này.
1667872739448.png


2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua hiện đang có xu hướng tăng. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức cực kỳ hấp dẫn các nhà đầu tư. Doanh nghiệp có thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình.
1667872804443.png


Lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh. Điều này cho thấy doanh nghiệp rất tập trung vào các hoạt động cốt lõi của mình. Nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng các khoản lợi nhuận này lâu dài và bền vững. Họ cần phải cải thiện và phát triển các chính sách kinh doanh sao cho hiệu quả hơn so với trước kia, và đặt mục tiêu đây chính là nguồn lợi nhuận chính của họ.
1667872904125.png


ROE của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua có xu hướng thấp hơn năm trước đó bởi vì doanh nghiệp kiếm ít lợi nhuận hơn trong khoảng thời điểm này.
1667872955842.png


3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại đủ để thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn với 1 TSSL khá cao.
Việc ROE có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp có sự tăng trưởng đòn bẩy tài chính vào lúc này. Đây không được đánh giá là 1 chiến lược quá tốt, bởi vì nó có thể khiến doanh nghiệp gặp khó khăn khi chi trả các khoản nợ đáo hạn, làm DN rơi vào tình trạng kiệt quệ tài chính.
1667873088396.png


4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản của doanh nghiệp ở kỳ vừa qua là Phải thu ngắn hạn và Tài sản dở dang dài hạn. Cả 2 khoản mục này đều có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua.
1667873152026.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức không an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp cần phải thận trọng với các khoản nợ của mình.
1667873203062.png


Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có đầu tư cho các khoản TSCĐ. Và khi so sánh với mức khấu hao trong cùng khoảng thời điểm, mức chi đầu tư nằm ở con số rất cao, vượt trội so với mức khấu hao hằng năm, điều này cho thấy DN luôn xây dựng phát triển đạt được hiệu suất cao, và đầu tư cho tương lai.'
1667873304170.png


5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng giảm khá đáng kể trong kỳ vừa qua. Xu hướng này không thể thu hút được các nhà đầu tư tham gai vào góp vốn, và cũng cho thấy doanh nghiệp đang gặp vấn đề trong việc phát triển thị phần của mình, cần có sự cải thiện ngay lúc này.
1667873378500.png


Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đang giảm 18% ở kỳ hiện tại. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp qua các kỳ hiện đang là xu hướng giảm.
1667873440404.png


6. Phân tích ngành nghề
1667873503612.png

VHM nằm trong nhóm 10 cổ phiếu có điểm số cao nhất thị trường. VHM cao hơn so với bình quân ngành và cao hơn so với bình quân toàn thị trường
Tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp nhanh, cao hơn bình quân ngành tuy nhiên tốc độ tăng trưởng có dấu hiệu chậm lại. Tăng trưởng lợi nhuận nhanh, cao hơn bình quân ngành. Tăng trưởng cả tài sản và vốn chủ sở hữu đều tích cực.
Doanh nghiệp có khả năng sinh lời vượt trội. Hầu hết các chỉ tiêu sinh lời đều ở mức tích cực. Doanh nghiệp có mức sinh lời cao hơn bình quân ngành ở đa phần các tiêu chí.
Doanh nghiệp có chính sách cổ tức hợp lý.
Doanh nghiệp có quản trị và tính minh bạch khá tốt. Doanh nghiệp tuân thủ tốt hoạt động công bố thông tin, quy tắc kế toán và quy định pháp luật.
Doanh nghiệp có thị phần và quy mô lớn trong ngành.
Doanh nghiệp không có dòng tiền tốt.


(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top