Phân tích báo cáo tài chính CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) Quý 3/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động đầu tư.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua, cụ thể hơn là số tiền kiếm được từ các hoạt động kinh doanh có xu hướng tăng, đồng thời doanh nghiệp còn có thể tiền từ hoạt động đầu tư và chi trả nhiều hơn cho các hoạt động tài chính so với kỳ trước đó.
1668263909337.png


Tính thanh khoản của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua và hiện thấp hơn 2.5. Với chỉ số như hiện tại, DN có tính thanh khoản nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể chi trả được các khoản nợ ngắn hạn, tuy nhiên đôi lúc có thể gặp 1 số vấn đề về tài chính sau khi chi trả xong các khoản nợ này.
1668264127809.png


2. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
Biên lãi gộp của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức cạnh tranh cao so với mặt bằng chung của ngành. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình trong khoảng thời điểm này.
1668264206494.png


Lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh, điều này phản ánh doanh nghiệp rất tập trung vào các hoạt động cốt lõi của mình. Nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng các khoản lợi nhuận, họ cần phải cải thiện và phát triển các chính sách kinh doanh sao cho hiệu quả hơn so với trước kia, nó là cách giúp DN tăng trưởng bền vững. Và khi so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng trưởng phát triển rất lớn.
1668264299010.png


ROE của doanh nghiệp có xu hướng tăng mạnh là do doanh nghiệp kiếm được nhiều lợi nhuận hơn trong khoảng thời điểm này.
1668264336717.png


3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại đủ để thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn với 1 TSSL khá cao.
ROE của doanh nghiệp có xu hướng không đổi trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp không có sự cải thiện về hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) của mình. Doanh nghiệp kiếm được nhiều lợi nhuận hơn từ nguồn tài sản của mình, và đây cũng chính là nguồn lực bên trong của doanh nghiệp.
1668264533142.png


4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất của doanh nghiệp ở kỳ vừa qua là Phải thu ngắn hạn và Tổng hàng tồn kho. Cả 2 khoản mục này đều có xu hướng tăng trong khoảng thời điểm này.
1668264612103.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp đảm bảo được các khoản nợ dài hạn của mình bằng mức tài sản cao.
1668264671883.png


Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có đầu tư cho các khoản Tài sản cố định. Khi so sánh với mức khấu hao trong cùng khoảng thời điểm, mức chi đầu tư nằm ở 1 con số khá cao, vượt xa chi phí khấu hao hằng năm, cho thấy DN đầu tư tăng trưởng, phát triển một cách mạnh mẽ và việc đầu tư này giúp họ tăng trưởng được hiệu suất sản phẩm trong tương lai.
1668264833134.png


5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng khá đáng kể trong kỳ vừa qua. Mức tăng trưởng này đủ để thu hút được các nhà đầu tư tham gia vào góp vốn.
1668264879397.png


Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng 180% ở kỳ hiện tại. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp qua các kỳ hiện đang là xu hướng tăng trưởng tăng.
1668264942515.png


6. Phân tích ngành nghề
1668265119652.png

VHC nằm trong Top 10% công ty có điểm số D-rating cao nhất. VHC cao hơn so với bình quân ngành và cao hơn so với bình quân toàn thị trường
Tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp nhanh, cao hơn bình quân ngành. Tăng trưởng lợi nhuận nhanh, cao hơn bình quân ngành. Tăng trưởng cả tài sản và vốn chủ sở hữu đều tích cực.
Doanh nghiệp có khả năng sinh lời vượt trội. Hầu hết các chỉ tiêu sinh lời đều ở mức tích cực. Doanh nghiệp có mức sinh lời cao hơn bình quân ngành ở đa phần các tiêu chí.
Doanh nghiệp có chính sách cổ tức chưa hấp dẫn.
Doanh nghiệp có quản trị và tính minh bạch khá tốt. Doanh nghiệp tuân thủ tốt hoạt động công bố thông tin, quy tắc kế toán và quy định pháp luật.
Doanh nghiệp có thị phần và quy mô nhỏ trong ngành.
Doanh nghiệp có dòng tiền tương đối lành mạnh.

(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top