Phân tích báo cáo tài chính CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) Quý 3/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh và 1 phần từ hoạt động tài chính, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động đầu tư,
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua, cơ cấu dòng tiền có sự thay đổi rất tích cực so với kỳ trước đó, doanh nghiệp đã kiếm được nhiều tiền hơn từ hoạt động kinh doanh so với kỳ trước đó, đồng thời chi trả cho các hoạt động đầu tư, cho thấy sự phát triển lâu bền của doanh nghiệp.
1667442887986.png


Tính thanh khoản của doanh nghiệp hiện đang cao hơn 2.5. Với chỉ số như hiện tại, doanh nghiệp có tính thanh khoản nằm ở mức an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể chi trả được các khoản nợ ngắn khi chúng đáo hạn mà không gặp bất kỳ vấn đề gì về tình hình tài chính.
1667442947585.png


2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp chưa thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình trong khoảng thời điểm này.
1667443031098.png


Lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh. Điều này cho thấy doanh nghiệp rất quan tâm các hoạt động cốt lõi của mình. Nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng các khoản lợi nhuận, họ cần phải phát triển và cải thiện cách chính sách kinh doanh sao cho hiệu quả hơn so với trước kia. Đây là cách giúp DN tăng trưởng lâu dài và bền vững.

1667443214726.png


ROE của doanh nghiệp có xu hướng hướng tăng trong năm vừa qua là do doanh nghiệp có sự tăng trưởng lợi nhuận so với kỳ trước đó.
1667443277904.png


3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại đủ để thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn với 1 TSSL khá cao.
Việc ROE có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp đã cải thiện được hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) của doanh nghiệp trong khoảng thời điểm này. Doanh nghiệp đã kiếm được nhiều lợi nhuận hơn từ nguồn tài sản của mình. Đây cũng được coi là nguồn lực bên trong của doanh nghiệp.
1667443616390.png


4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong kỳ vừa qua của doanh nghiệp là Tổng hàng tồn kho và Tiền và các khoản tương đương tiền. Với tổng hàng tồn kho, khoản mục này có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua, còn Tiền và các khoản tương đương tiền thể hiện xu hướng ngược lại trong khoảng thời điểm này.
1667443782792.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể đảm bảo được các khoản nợ dài hạn của mình bằng mức tài sản cao.
1667444032348.png


Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có chi đầu tư cho các khoản Tài sản cố định. Khi so sánh với mức khấu hao trong cùng khoảng thời điểm, doanh nghiệp có mức chi đầu tư nằm ở con số khá cao, đủ bù đắp chi phí khấu hao qua từng kỳ của doanh nghiệp, cho thấy doanh nghiệp vẫn đang có sự đầu tư cho các máy móc thiết bị nhằm đạt được hiệu suất cao hơn.
1667444263700.png


5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng bền vững trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, doanh nghiệp có mức doanh thu thuần đủ để thu hút được các nhà đầu tư tham gia vào góp vốn.
1667444487123.png


Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp tăng trưởng 79% ở kỳ hiện tại. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp qua các kỳ hiện đang là xu hướng tăng trưởng tăng.
1667445637958.png


6. Phân tích ngành nghề
1667445846224.png

PNJ nằm trong Top 10% công ty có điểm số D-rating cao nhất. PNJ cao hơn so với bình quân ngành và cao hơn so với bình quân toàn thị trường.
Tăng trưởng cả tài sản và vốn chủ sở hữu đều tích cực.
Doanh nghiệp có khả năng sinh lời tốt. Hầu hết các chỉ tiêu sinh lời đều ở mức tích cực. Doanh nghiệp có mức sinh lời cao hơn bình quân ngành ở đa phần các tiêu chí.
Doanh nghiệp có tính cam kết tốt với cổ đông. Doanh nghiệp có chính sách cổ tức hợp lý và thực hiện tốt các nghĩa vụ và lợi ích với cổ đông.
Doanh nghiệp có quản trị và tính minh bạch khá tốt. Doanh nghiệp tuân thủ tốt hoạt động công bố thông tin, quy tắc kế toán và quy định pháp luật.
Doanh nghiệp có thị phần và quy mô nhỏ trong ngành.


(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top