Phân tích báo cáo tài chính CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) Quý 3/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Dòng tiền của doanh nghiệp.
Dòng tiền của doanh nghiệp trong 3 năm gần đây đều có xu hướng dương, điều này cho thấy doanh nghiệp có 1 dòng tiền tương đối tốt qua các kỳ, đồng thời chúng ta thấy được dòng tiền có xu hướng tăng kỳ cho thấy DN đang phát triển rất tốt.
1669391545826.png


Doanh nghiệp đã có thể tự tạo ra tiền và nuôi sống chính mình trong kỳ vừa qua, đồng thời dùng khoản tiền này để chi trả cho các hoạt động đầu tư và tài chính. Cho thấy doanh nghiệp đã có thể tự lực, không cần phụ thuộc vào bên ngoài, có 1 dòng tiền rất ổn định qua các kỳ.
1669391770324.png


Trong năm vừa qua, dòng tiền doanh nghiệp thu hồi về còn nhiều hơn cả lợi nhuận có được, dù vậy cả 2 con số này đều là dương và có sự tăng trưởng rất mạnh so với kỳ trước đó. Điều này cho thấy doanh nghiệp nên có thêm các chính sách để đầu tư nhằm tạo lợi thế cạnh tranh, đồng thời rộng quy mô bỏ xa các đối thủ cùng ngành.
1669391956045.png


So với năm trước đó, chúng ta thấy được rằng dòng tiền của doanh nghiệp chủ yếu kiếm được xuất phát từ lợi nhuận, và 1 phần đến từ việc đã có thể chiếm dụng được nhiều vốn của khách hàng hơn so với trước kia.
1669392066420.png


Trong năm 2021, dòng tiền biến đổi tăng mạnh nhờ chủ yếu đến từ lợi nhuận, các khoản khấu hao và chiếm dụng vốn của khách hàng, phần giảm tiền không quá đáng kể đến từ việc bị KH chiếm dụng vốn, điều này cho thấy DN luôn giữ dòng tiền 1 cách cực tốt, dường như thu hồi được lại tiền ngay trong kỳ.
1669392213675.png


2. Quản lý vốn
Tính thanh khoản của doanh nghiệp ở kỳ vừa qua hiện đang thấp hơn 2.5 và có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có tính thanh khoản nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể đảm bảo chi trả được các khoản nợ ngắn hạn, tuy nhiên đôi lúc sẽ gặp 1 số vấn đề về tài chính sau khi chi trả xong các khoản nợ này.
1669392309931.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp đảm bảo được các khoản nợ bằng mức tài sản cao.
1669392368810.png


3. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức cực kỳ hấp dẫn các nhà đầu tư so với mặt bằng chung của ngành. Vào lúc này, doanh nghiệp đã có thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình trong khoảng thời điểm này.
1669392998546.pngLợi nhuận doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh. Điều này cho thấy doanh nghiệp rất tập trung vào các hoạt động cốt lõi của mình. Nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng các khoản lợi nhuận, họ cần phải cải thiện và phát triển các chính sách kinh doanh sao cho hiệu quả hơn so với trước kia. Đây là cách giúp DN tăng trưởng lâu dài và bền vững.
1669393018690.png


4. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại đủ để thu hút được các nhà đầu tư tham gia vào góp vốn với 1 TSSL khá cao.
Việc doanh nghiệp dường như không có sự thay đổi quá lớn nào về ROE cho thấy doanh nghiệp khó có thể cải thiện được hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) của mình. Doanh nghiệp không thể nâng cao được các khoản lợi nhuận từ nguồn tài sản của mình, đây cũng được coi là nguồn lực bên trong của họ. Dù vậy lúc này, chỉ số của DN đang rất cao, đây được coi là 1 trong những DN mang về TSSL cao nhất ở thị trường lúc này.
1669393165956.png


5. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản của doanh nghiệp ở kỳ vừa qua là Tài sản cố định và Phải thu ngắn hạn. Với Tài sản cố định, khoản mục này có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua, còn Phải thu ngắn hạn thể hiện xu hướng ngược lại trong khoảng thời điểm này.
1669393362790.png


Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có chi đầu tư cho các khoản TSCĐ. Khi so sánh với mức khấu hao trong cùng khoảng thời điểm, mức chi đầu tư nằm ở con số cao, vượt xa chi phí khấu hao. Điều này cho thấy DN đã và đang đầu tư nhiều cho tương lai,nhằm phát triển thị phần và cải thiện sản phẩm.
1669393396002.png


6. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng khá đáng kể trong kỳ vừa qua. Mức tăng trưởng này đủ để thu hút được các nhà đầu tư tham gia vào góp vốn.
1669393509626.png


Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua tăng 195% so với trước đó. Xu hướng tăng trưởng LN của DN qua các kỳ hiện đang là xu hướng tăng trưởng tăng.
1669393549239.png


(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top