Phân tích báo cáo tài chính CTCP Tổng Công ty Việt Thắng (TVT) Quý 2/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng mạnh trong kỳ vừa qua bởi số tiền chi trả cho các hoạt động đầu tư đang giảm mạnh, đồng thời doanh nghiệp kiếm được tiền từ hoạt động tài chính. Tuy nhiên, số tiền kiếm được từ hoạt động kinh doanh cũng có xu hướng giảm trong khoảng thời điểm này.
1664504082638.png


Tính thanh khoản của doanh nghiệp hiện đang thấp hơn 2.5. Với chỉ số như hiện tại, DN có tính thanh khoản nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể chi trả được các khoản nợ ngắn khi chúng đáo hạn, tuy nhiên đôi lúc doanh nghiệp sẽ gặp vấn đề về tài chính sau khi chi trả xong các khoản nợ này.
1664504217473.png


2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp chưa thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình vào thời điểm này.
1664504364378.png


Lợi nhuận của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh. Điều này cho thấy doanh nghiệp rất tập trung vào các hoạt động cốt lõi của họ. Nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng các khoản lợi nhuận và phát triển bền vững, họ cần phải cải thiện các chính sách kinh doanh sao cho hiệu quả hơn so với trước kia. Hiện doanh nghiệp đang làm khá tốt điều này, tuy nhiên lợi nhuận doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua.
1664504504111.png


ROE của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong năm vừa qua do doanh nghiệp kiếm được ít lợi nhuận hơn trong khoảng thời điểm này.
1664504623413.png


3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại không đủ để thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn với 1 TSSL không quá ấn tượng.
ROE của doanh nghiệp có xu hướng không đổi trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp không cải thiện được hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) của doanh nghiệp trong khoảng thời điểm này. Doanh nghiệp không thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn từ nguồn tài sản của mình so với kỳ trước đó.
1664504776590.png


4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản của doanh nghiệp ở kỳ vừa qua là Tài sản cố định và Tổng hàng tồn kho. Với Tài sản cố định, khoản mục này có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua, còn Tổng hàng tồn kho thể hiện xu hướng không đổi trong khoảng thời điểm này.
1664504944777.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức không an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp cần phải thận trọng với các khoản nợ dài hạn của mình.
1664504999901.png


Trong 3 năm gần nhất, danh nghiệp có chi đầu tư cho các khoản Tài sản cố định. Tuy nhiên, khi so sánh với mức khấu hao trong cùng khoảng thời điểm, mức chi đầu tư nằm ở con số khá thấp, chưa quá đáng kể so với chi phí được trích hằng năm.
1664505125722.png


5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng giảm không quá đáng kể trong kỳ vừa qua. Mức giảm này chắc chắn không thể thu hút được các nhà đầu tư cùng tham gia góp vốn với doanh nghiệp.
1664505283964.png


Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp giảm 14% ở kỳ hiện tại. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp qua các kỳ hiện đang là xu hướng tăng trưởng tăng.
1664505349745.png


6. Phân tích ngành nghề
1664505419190.png

TVT có điểm số nằm ở nhóm trung bình. TVT ở mức tương đương với bình quân ngành và cao hơn so với bình quân toàn thị trường
Tăng trưởng lợi nhuận nhanh.
Doanh nghiệp có khả năng sinh lời thấp so với mặt bằng chung.
Doanh nghiệp có chính sách cổ tức hợp lý.
Doanh nghiệp tuân thủ tốt hoạt động công bố thông tin, quy tắc kế toán và quy định pháp luật.
Doanh nghiệp có thị phần và quy mô nhỏ trong ngành.
Doanh nghiệp có đòn bẩy tài chính, khả năng thanh toán chưa thật sự vững mạnh nhưng dòng tiền tương đối lành mạnh.

(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top