Phân tích báo cáo tài chính CTCP Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) Quý 3/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động đầu tư và tài chính trong khoảng thời gian này.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng giảm nhẹ trong kỳ vừa qua, tuy nhiên cơ cấu dòng tiền có sự thay đổi theo chiều hướng rất tích cực, doanh nghiệp kiếm được nhiều tiền hơn từ hoạt động kinh doanh và chi trả nhiều hơn cho các hoạt động và đầu tư cũng như tài chính, cho thấy doanh nghiệp vẫn đang phát triển rất tốt và có hiệu suất cao hơn rất nhiều trong thời gian qua.
1667225871901.png


Tính thanh khoản của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua đang lớn hơn 2.5. Với chỉ số như hiện tại, DN có tính thanh khoản nằm ở mức an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể chi trả được các khoản nợ ngắn hạn mà không gặp bất kỳ vấn đề gì về tài chính. Tuy nhiên doanh nghiệp đang có dấu hiệu lãng phí nguồn vốn lưu động của mình.
1667225954256.png


2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức cực kỳ hấp dẫn các nhà đầu tư so với mặt bằng chung của ngành. Ở thời điểm này, doanh nghiệp có thể chủ động được các kênh phân phối của riêng minh.
1667226149143.png


Lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh chính. Điều này cho thấy doanh nghiệp rất tập trung vào các hoạt động cốt lõi của mình. Nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng các khoản lợi nhuận, họ cần phải cải thiện và phát triển các chính sách kinh doanh sao cho hiệu quả hơn so với trước kia. Đây là cách giúp DN tăng trưởng lâu dài và bền vững, hiện nay DN cũng có lợi nhuận vượt trội khi so với cùng kỳ năm trước.
1667226277400.png


ROE của doanh nghiệp có xu hướng tăng so với kỳ trước đó là do doanh nghiệp đã kiếm được nhiều lợi nhuận thuần hơn trong khoảng thời điểm này.
1667226418391.png


3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại có thể thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn với 1 TSSL rất cao, đây là 1 trong những doanh nghiệp có tỷ lệ TSSL cao nhất hiện tại.
ROE của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua có xu hướng giảm dường như không quá đáng kể là do doanh nghiệp không thể cải thiện được hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) trong khoảng thời điểm này. Bởi khả năng khai thác tài sản vào thời điểm này của doanh nghiệp đạt 1 hiệu suất rất cao, đây cũng được coi là nguồn lực bên trong của doanh nghiệp, và khó có thể tiếp tục tăng ROA vào thời điểm này.
1667226712733.png


4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản của doanh nghiệp ở kỳ vừa qua là Đầu tư ngắn hạn và Tài sản cố định. Với đầu tư ngắn hạn, khoản mục này có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua, còn Tài sản cố định thể hiện xu hướng ngược lại trong khoảng thời điểm này.
1667226952940.png

Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể đảm bảo được các khoản nợ của mình bằng mức tài sản cao.
1667226828596.png


Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp không chi quá nhiều cho các khoản Tài sản cố định. Và khi so sánh với mức khấu hao trong cùng khoảng thời điểm, mức đầu tư nằm ở con số khá thấp, chưa đủ bù đắp chi phí khấu hao của doanh nghiệp. Điều này cho thấy dù doanh nghiệp có sự phát triển tăng trưởng mạnh nhưng vẫn chưa có dấu hiệu đầu tư và phát triển TSCĐ của mình, và đây là điều cần làm để cải thiện hiệu suất và ngày càng phát triển hơn.
1667227105826.png


5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng khá đáng kể trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có mức tăng trưởng hấp dẫn được các nhà đầu tư tham gia vào góp vớn.
1667227180483.png


Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng 286% ở kỳ hiện tại. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp qua các kỳ hiện đang là xu hướng tăng trưởng tăng.
1667227356487.png


6. Phân tích ngành nghề
1667227474573.png

DPM nằm trong Top 5% công ty có điểm số D-rating cao nhất. DPM cao hơn so với bình quân ngành và cao hơn so với bình quân toàn thị trường
Tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp nhanh, cao hơn bình quân ngành. Tăng trưởng lợi nhuận nhanh, cao hơn bình quân ngành. Tăng trưởng cả tài sản và vốn chủ sở hữu đều tích cực.
Doanh nghiệp có khả năng sinh lời vượt trội. Hầu hết các chỉ tiêu sinh lời đều ở mức tích cực. Doanh nghiệp có mức sinh lời cao hơn bình quân ngành ở đa phần các tiêu chí.
Doanh nghiệp có tính cam kết tốt với cổ đông. Doanh nghiệp có chính sách cổ tức hợp lý và thực hiện tốt các nghĩa vụ và lợi ích với cổ đông.
Doanh nghiệp tuân thủ tốt hoạt động công bố thông tin, quy tắc kế toán và quy định pháp luật nhưng có những rủi ro trong giao dịch và biến động giá cổ phiếu mà nhà đầu tư cần lưu ý.
Doanh nghiệp có thị phần và quy mô lớn trong ngành.
Doanh nghiệp có đòn bẩy tài chính, khả năng thanh toán tương đối an toàn và dòng tiền tương đối lành mạnh.

(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top