Phân tích báo cáo tài chính CTCP Tổng Công ty May Hưng Yên (HUG) Quý 2/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động đầu tư và tài chính.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng ở kỳ hiện tại nhờ vào việc doanh nghiệp kiếm được nhiều tiền hơn từ hoạt động kinh doanh trong khoảng thời điểm này, đây là 1 điều rất tốt đối với doanh nghiệp bởi họ có thể kiếm được tiền một cách bền vững qua các kỳ từ các hoạt động cốt lõi.
1664959962692.png


Tính thanh khoản của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại đang dưới 2.5. Với chỉ số như hiện tại, DN có tính thanh khoản nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp đảm bảo được các khoản nợ ngắn khi chúng đáo hạn, tuy nhiên đôi lúc sẽ gặp 1 số vấn đề về tài chính sau khi chi trả xong các khoản nợ này.
1664960056044.png


2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp có xu hướng không đổi trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức hấp dẫn nhà đầu tư so với mặt bằng chung của ngành. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình.
1664960196412.png


Lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư vào các công ty liên kết. Điều này cho thấy doanh nghiệp vẫn khá ưu tiên vào các hoạt động cốt lõi của mình, chất lượng lợi nhuận khá tốt. Doanh nghiệp cần tiếp tục duy trì và phát triển các chính sách kinh doanh sao cho hiệu quả hơn so với trước kia. Đây là cách giúp DN tăng trưởng lâu dài và bền vững.
1664960292308.png


ROE của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp kiếm được nhiều lợi nhuận hơn trong khoảng thời điểm này.
1664960378394.png


3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại đủ để thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn với 1 TSSL khá cao.
Việc ROE có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp đã cải thiện được hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) của doanh nghiệp trong khoảng thời điểm này. Doanh nghiệp kiếm được nhiều lợi nhuận hơn từ nguồn tài sản của mình, khai thác được nhiều lợi nhuận từ nguồn lực hiện có.
1664960878694.png


4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản của doanh nghiệp ở kỳ vừa qua là Đầu tư ngắn hạn và Tài sản cố định. Với Đầu tư ngắn hạn, khoản mục này có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua, còn Tài sản cố định thể hiện xu hướng ngược lại trong khoảng thời điểm này.
1664961625030.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức không an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp cần phải thận trọng với các khoản nợ dài hạn của mình.
1664961779574.png


Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có chi đầu tư cho các khoản Tài sản cố định. Khi so sánh với mức khấu hao trong cùng khoảng thời điểm này, mức chi đầu tư nằm ở 1 con số khá đáng kể, đủ bù đắp chi phí được trích hằng năm.
1664964258053.png


5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng khá đáng kể trong kỳ vừa qua. Mức tăng trưởng này đủ để thu hút được các nhà đầu tư tham gia vào góp vốn.
1664964445717.png


Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp tăng 47% ở kỳ hiện tại. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp qua các kỳ hiện đang là xu hướng tăng trưởng tăng.
1664964495280.png


6. Phân tích ngành nghề
1664964686703.png

HUG nằm trong Top 5% công ty có điểm số cao nhất. HUG cao hơn so với bình quân ngành
Tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp nhanh, cao hơn bình quân ngành. Tăng trưởng lợi nhuận nhanh, cao hơn bình quân ngành. Tăng trưởng cả tài sản và vốn chủ sở hữu đều tích cực.
Doanh nghiệp có khả năng sinh lời vượt trội. Hầu hết các chỉ tiêu sinh lời đều ở mức tích cực. Doanh nghiệp có mức sinh lời cao hơn bình quân ngành ở đa phần các tiêu chí.
Doanh nghiệp có chính sách cổ tức hợp lý.
Doanh nghiệp tuân thủ tốt hoạt động công bố thông tin, quy tắc kế toán và quy định pháp luật.
Doanh nghiệp có dòng tiền tương đối lành mạnh.

(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top