Phân tích báo cáo tài chính CTCP Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex (PLC) Quý 2/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động tài chính, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động kinh doanh và đầu tư.
Dòng tiền thuần của donah nghiệp có xu hướng tăng nhẹ trong kỳ vừa qua. Tuy nhiên cơ cấu dòng tiền có sự thay đổi tiêu cực hơn trong khoảng thời điểm này, doanh nghiệp không thể kiếm được tiền từ hoạt động kinh doanh, nguồn tiền chính của doanh nghiệp để chi trả cho các hoạt động còn lại.
1663588018394.png


Tính thanh khoản của doanh nghiệp hiện đang thấp hơn 2.5. Với chỉ số như hiện tại, DN có tính thanh khoản nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp đảm bảo chi trả được các khoản nợ ngắn khi chúng đáo hạn, tuy nhiên đôi lúc sẽ gặp 1 số vấn đề về tài chính sau khi chi trả xong các khoản nợ này.
1663588187122.png


2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp chưa thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình tại thời điểm này.
1663588271150.png


Lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh, điều này cho thấy doanh nghiệp rất quan tâm vào các hoạt động cốt lõi của mình. Nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng các khoản lợi nhuận, họ cần phải cải thiện các chính sách kinh doanh sao cho hiệu quả hơn so với trước kia. Đây là cách giúp DN tăng trưởng lâu dài và bền vững.
1663588396541.png


ROE của doanh nghiệp có xu hướng giảm mạnh trong kỳ vừa qua do doanh nghiệp kiếm được ít lợi nhuận hơn trong khoảng thời điểm này.
1663588434858.png


3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp hiện đang chưa thể thu hút đucợ các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn với 1 TSSL khá thấp.
Việc ROE có xu hướng giảm so với kỳ trước đó là do hiệu suất sử dụng tài sản của doanh nghiệp (ROA) có xu hướng giảm. Doanh nghiệp kiếm được ít lợi nhuận hơn từ nguồn tài sản của mình, họ đang gặp khó khăn trong việc khai thác nguồn lực bên trong DN để kiếm được nhiều lợi nhuận hơn.
1663588561199.png


4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản của doanh nghiệp ở kỳ vừa qua là Tổng hàng tồn kho và Phải thu ngắn hạn. Với Phải thu ngắn hạn, khoản mục này có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua, còn Tổng hàng tồn kho thể hiện 1 xu hướng tăng trong khoảng thời gian này.
1663588737995.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức không an toàn. Cảnh báo doanh nghiệp có nguồn tài sản được tài trợ bằng mức nợ cao.
1663588824054.png


Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có chi đầu tư cho các khoản Tài sản cố định. Khi so sánh với mức khấu hao trong cùng khoảng thời điểm, mức đầu tư ở kỳ hiện tại vẫn còn nằm ở con số khá thấp, chưa quá đáng kể so với chi phí được trích. Tuy nhiên ở nhung năm trước đó, khoản đầu tư này nằm ở con số khá cao, có năm vượt qua cả mức khấu hao.
1663589103764.png


5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng khá đáng kể trong kỳ vừa qua. Mức tăng trưởng này đủ để thu hút được các nhà đầu tư tham gia góp vốn với DN.
1663589210771.png


Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại giảm 38%. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của DN qua các kỳ hiện đang là xu hướng giảm.
1663589286375.png


6. Phân tích ngành nghề
1663589359741.png

PLC có điểm số nằm ở nhóm trung bình. PLC cao hơn so với bình quân ngành
Tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp nhanh. Tăng trưởng lợi nhuận nhanh. Tăng trưởng vốn chủ sở hữu nhanh.
Doanh nghiệp có khả năng sinh lời thấp so với mặt bằng chung. Doanh nghiệp có mức sinh lời thấp hơn so với bình quân ngành ở đa phần các chỉ tiêu.
Doanh nghiệp có tính cam kết tốt với cổ đông. Doanh nghiệp có chính sách cổ tức hợp lý.
Doanh nghiệp tuân thủ tốt hoạt động công bố thông tin, quy tắc kế toán và quy định pháp luật.
Doanh nghiệp có thị phần và quy mô nhỏ trong ngành.
Doanh nghiệp có đòn bẩy tài chính, khả năng thanh toán chưa thật sự vững mạnh nhưng dòng tiền tương đối lành mạnh.

(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top