Phân tích báo cáo tài chính CTCP Tổng Công ty Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam (VOC) Quý 2/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động tài chính.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua bởi vì số tiền chi trả cho các hoạt động tài chính có xu hướng giảm trong khoảng thời điểm này, đồng thời số tiền kiếm được từ hoạt động kinh doanh cũng đang có xu hướng giảm.
1665329817585.png


Tính thanh khoản của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua hiện đang lớn hơn 2.5. Với chỉ số như hiện tại, DN có tính thanh khoản nằm ở mức an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể chi trả được các khoản nợ ngắn khi chúng đáo hạn mà không gặp bất kỳ vấn đề gì về tài chính. Tuy nhiên, doanh nghiệp đang có dấu hiệu lãng phí nguồn vốn lưu động của mình ở thời điểm này.
1665330011833.png


2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức thấp so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp không thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình trong khoảng thời điểm này.
1665330081250.png


Lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh và 1 phần đến từ các hoạt động khác. Điều này cho thấy doanh nghiệp vẫn khá tập trung vào các hoạt động cốt lõi của mình. Tuy nhiên lợi nhuận có xu hướng giảm mạnh so với kỳ trước, đây là điều doanh nghiệp cần cải thiện ở thời điểm này. Bởi điều này cho thấy các chính sách kinh doanh đang gặp vấn đề, không thể tăng trưởng 1 cách lâu dài và bền vững.
1665330355946.png


ROE của doanh nghiệp có xu hướng giảm là do doanh nghiệp kiếm được ít lợi nhuận hơn trong khoảng thời điểm này.
1665330582767.png


3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại không thể thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn với 1 TSSL khá thấp.
Việc ROE có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp có sự suy giảm hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) trong khoảng thời điểm này. Doanh nghiệp kiếm được ít lợi nhuận hơn từ tài sản của mình, đây được coi là nguồn lực bên trong của họ.
1665330700545.png


4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản của doanh nghiệp là Khoản đầu tư tài chính dài hạn và Tiền và tương đương tiền. Cả 2 khoản mục này đều có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua.
1665330808787.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp đảm bảo được các khoản nợ bằng mức tài sản cao.
1665330870815.png


Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp dường như không chi đầu tư cho các khoản Tài sản cố định.
1665330914218.png


5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng giảm khá đáng kể trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN đang gặp vấn đề về tăng trưởng, không thể thu hút được các nhà đầu tư tham gia vào góp vốn.
1665331053425.png


Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại đang giảm 67%. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp qua các kỳ hiện đang là xu hướng giảm.
1665331101016.png


6. Phân tích ngành nghề
1665332368248.png

VOC có điểm số nằm trong nhóm 50% công ty có điểm số thấp nhất. VOC cao hơn so với bình quân ngành.
Doanh nghiệp có khả năng sinh lời thấp so với mặt bằng chung. Doanh nghiệp có mức sinh lời thấp hơn so với bình quân ngành ở đa phần các chỉ tiêu.
Doanh nghiệp có chính sách cổ tức hợp lý.
Doanh nghiệp có quản trị và tính minh bạch khá tốt. Doanh nghiệp tuân thủ tốt hoạt động công bố thông tin, quy tắc kế toán và quy định pháp luật.
Doanh nghiệp có thị phần và quy mô nhỏ trong ngành.
Doanh nghiệp có dòng tiền tương đối lành mạnh.

(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top