Phân tích báo cáo tài chính CTCP Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam (VLC) Quý 2/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh và đầu tư, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động tài chính.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua, nhờ vào dòng tiền kiếm được từ hoạt động kinh doanh có xu hướng tăng trong khoảng thời điểm này, đồng thời số tiền chi trả cho các hoạt động tài chính thấp hơn so tiền phải chi trả cho hoạt động đầu tư trong khoảng thời điểm qua.
1665243040034.png


Tính thanh khoản của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua hiện đang cao hơn 2.5. Với chỉ số như hiện tại, DN có tính thanh khoản nằm ở mức cao so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể chi trả được các khoản nợ dài khi chúng đáo hạn mà không gặp bất kỳ vấn đề gì về tài chính. Doanh nghiệp đang có dấu hiệu lãng phí vốn lưu động của mình trong khoảng thời gian qua.
1665243180884.png


2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, doanh nghiệp có TSLN gộp nằm ở mức hấp dẫn các nhà đầu tư. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình trong khoảng thời điểm này.
1665243276359.png


Lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh. Điều này phản ánh doanh nghiệp rất tập trung vào các hoạt động cốt lõi của mình. Nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng các khoản lợi nhuận,họ cần phải cải thiện các chính sách kinh doanh sao cho hiệu quả hơn so với trước kia. Đây là cách để giúp DN phát triển lâu dài và bền vững. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh có xu hướng giảm nhẹ so với kỳ trước đó.
1665243399003.png


ROE của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong năm vừa qua.
1665243421365.png


3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại không thể thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn với 1 TSSL khá thấp.
Việc ROE có xu hướng giảm trong khoảng thời điểm qua là do hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) của họ có xu hướng giảm trong khoảng thời gian này. Doanh nghiệp không kiếm được nhiều lợi nhuận từ nguồn tài sản của mình trong khoảng thời điểm này, đồng thời mức độ khai thác tài sản hiện có của doanh nghiệp đang có xu hướng giảm.
1665243655097.png


4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại là Đầu tư ngắn hạn và Tài sản cố định. VVoi17da9u26 tư ngắn hạn, khoản mục này có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua, còn Tài sản cố định thể hiện xu hướng tăng trong khoảng thời điểm này.
1665243790090.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua. Nợ/TTS của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại đang an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp đảm bảo được các khoản nợ dài hạn của mình bằng mức tài sản cao.
1665243879524.png


Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có chi đầu tư cho các khoản Tài sản cố định. Khi so sánh với mức khấu hao trong cùng khoảng thời điểm, mức chi đầu tư nằm ở con số khá cao, có thể bù đắp được chi phí khấu hao từng kỳ của doanh nghiệp. Điều này cho thấy doanh nghiệp vẫn tiếp tục đầu tư máy móc nhằm mục đích cải thiện được chất lượng sản phẩm qua các năm.
1665244015354.png


5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng không quá đáng kể trong kỳ vừa qua. Mức tăng trưởng này không thể thu hút được các nhà đầu tư cùng tham gia góp vốn với doanh nghiệp.
1665244045541.png


Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp hiện đang giảm 32% ở kỳ hiện tại. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp qua các kỳ hiện đang là xu hướng giảm.
1665244147824.png


6. Phân tích ngành nghề
1665244205890.png

VLC có điểm số nằm ở nhóm trung bình. VLC cao hơn so với bình quân ngành
Tăng trưởng cả tài sản và vốn chủ sở hữu đều tích cực.
Doanh nghiệp có khả năng sinh lời thấp so với mặt bằng chung.
Doanh nghiệp có chính sách cổ tức hợp lý.
Doanh nghiệp tuân thủ tốt hoạt động công bố thông tin, quy tắc kế toán và quy định pháp luật.
Doanh nghiệp có thị phần và quy mô nhỏ trong ngành.
Doanh nghiệp có đòn bẩy tài chính, khả năng thanh toán tương đối an toàn và dòng tiền tương đối lành mạnh.

(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top