Phân tích báo cáo tài chính CTCP Tasco (HUT) Quý 2/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động đầu tư.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng mạnh trong kỳ vừa qua, bởi doanh nghiệp đã có tiền từ hoạt động tài chính thay vì chi trả cho các hoạt động này, ngoài ra doanh nghiệp gia tăng số tiền tài trợ cho các hoạt động đầu tư trong thời gian qua.
1666842223395.png


Tính thanh khoản của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại đang thấp hơn 2.5. Với chỉ số như hiện tại, DN có tính thanh khoản nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể chi trả được các khoản nợ ngắn khi chúng đáo hạn, tuy nhiên có 1 số thời điểm doanh nghiệp có thể gặp vấn đề về tài chính sau khi chi trả xong các khoản nợ này.
1666842298814.png


2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng khá đáng kể trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLNG nằm ở mức hấp dẫn các nhà đầu tư so với mặt bằng chung của ngành. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình trong khoảng thời điểm này.
1666842437708.png


Lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh chính, điều này cho thấy doanh nghiệp khá tập trung vào các hoạt động cốt lõi của mình. Nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng các khoản lợi nhuận, họ cần phải cải thiện và kiếm được nhiều lợi nhuận hơn so với trước kia. Đây là cách giúp DN tăng trưởng lâu dài và bền vững.
Lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được trong kỳ này có xu hướng tăng mạnh so với năm trước đó, khi mà doanh nghiệp gặp phải 1 khoản lỗ khá lớn, khả năng có thể bắt nguồn vì do năm qua chính là giai đoạn cao trào nhất của đại dịch Covid-19
1666842513483.png


ROE của doanh nghiệp có xu hướng tăng là do daonh nghiệp kiếm được nhiều tiền hơn trong khoảng thời điểm này.
1666842644007.png


3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại không thể thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn với 1 TSSL khá khiêm tốn.
Việc ROE có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp đã cải thiện được hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) của doanh nghiệp trong khoảng thời điểm này. Doanh nghiệp đã kiếm được nhiều lợi nhuận hơn từ nguồn tài sản của mình, cũng chính là nguồn lực bên trong của doanh nghiệp.
1666842761032.png


4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản của doanh nghiệp ở kỳ vừa qua là Tài sản cố định và Phải thu ngắn hạn. Với Tài sản cố định, khoản mục này có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua, còn Phải thu ngắn hạn thể hiện xu hướng tăng trưởng khoảng thời điểm này.
1666842890522.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, Nợ/TTS của doanh nghiệp hiện đang nằm ở mức không an toàn. Doanh nghiệp cần phải thận trọng với các khoản nợ dài của mình.
1666843339137.png


Trong 3 năm gần nhất doanh nghiệp có chi đầu tư cho các khoản Tài sản cố định, tuy nhiên khi so sánh với mức khấu hao trong cùng khoảng thời điểm này, mức chi đầu tư nằm ở con số khá thấp, chưa đủ để bù đáp được chi phí khấu hao hằng năm của doanh nghiệp.
1666843429057.png


5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng giảm không quá đáng kể trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, doanh nghiệp không thể thu hút được các nhà đầu tư cùng tham gia góp vốn vào doanh nghiệp.
1666843536672.png


Lợi nhuận thuần của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua tăng 173% ở kỳ hiện tại. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp qua các kỳ hiện đang là xu hướng tăng trưởng tăng.
1666843700158.png


6. Phân tích ngành nghề
1666843767175.png

HUT có điểm số nằm trong nhóm 50% công ty có điểm số thấp nhất. HUT thấp hơn so với bình quân ngành
Tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp nhanh, cao hơn bình quân ngành. Tăng trưởng vốn chủ sở hữu nhanh.
Doanh nghiệp chưa cho thấy tính cam kết cao với cổ đông. Doanh nghiệp có chính sách cổ tức chưa hấp dẫn.
Doanh nghiệp tuân thủ tốt hoạt động công bố thông tin, quy tắc kế toán và quy định pháp luật.

(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top