Phân tích báo cáo tài chính CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) Quý 2/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động động tài chính, doanh nghiệp phải chi trả cho các hoạt động kinh doanh và đầu tư.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua, tuy nhiên cơ cấu dòng tiền lại có xu hướng thay đổi tiêu cực trong khoảng thời điểm này, doanh nghiệp không kiếm được tiền từ hoạt động kinh doanh trong những kỳ trước đó mà phải chi trả cho các hoạt động này ở thời điểm hiện tại.
1666151588666.png


Doanh nghiệp có tính thanh khoản hiện đang dưới 2.5. Với chỉ số như hiện tại, doanh nghiệp có tính thanh khoản nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp đảm bảo được các khoản nợ ngắn khi chúng đạo hạn, tuy nhiên đôi lúc sẽ gặp 1 số vấn đề về tài chính sau khi chi trả xong các khoản nợ này.
1666151892794.png


2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp có xu hướng không đổi trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, doanh nghiệp có TSLN gộp nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình trong khoảng thời điểm này.
1666152110349.png


Lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh chính, điều này cho thấy doanh nghiệp khá tập trung vào các hoạt động cốt lõi của mình. Nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng các khoản lợi nhuận, họ cần phải phát triển các chính sách kinh doanh sao cho hiệu quả hơn so với trước kia. Đây là cách để giúp DN tăng trưởng lâu dài và bền vững.
1666152203602.png


ROE của doanh nghiệp có xu hướng giảm nhẹ trong năm vừa qua.
1666152290741.png


3. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
ROE của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại không đủ để thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn với 1 TSSL khá thấp.
Việc ROE của doanh nghiệp có xu hướng không đổi trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp không cải thiện được hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) của doanh nghiệp trong khoảng thời điểm này. Doanh nghiệp không kiếm được nhiều lợi nhuận hơn từ nguồn tài sản của mình, đây cũng được coi là nguồn lực bên trong của doanh nghiệp.
1666152550594.png


4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản của doanh nghiệp ở kỳ vừa qua hiện đang là Phải thu ngắn hạn và Tổng hàng tồn kho. Với Phải thu ngắn hạn, khoản mục này có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua, còn Tổng hàng tồn kho thể hiện xu hướng ngược lại trong khoảng thời điểm này.
1666152660853.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức không an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có các khoản tài sản được tài trợ bằng mức nợ cao.
1666152752774.png


Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có chi đầu tư cho các khoản Tài sản cố định. Khi so sánh với mức khấu hao trong cùng khoảng thời điểm này, mức đầu tư nằm ở con số chưa quá cao, nhưng đủ để bù đắp được chi phí diễn ra trong kỳ, điều này phản ánh được doanh nghiệp vẫn đang phát triển, đầu tư nhiều hơn cho TSCĐ nhằm cải thiện hiệu suất làm việc của mình.
1666152850549.png


5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng khá đáng kể trong kỳ vừa qua. Mức chỉ số này đủ để thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn.
1666153131418.png


Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại giảm 25%. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp qua các kỳ hiện đang là xu hướng tăng trưởng giảm.
1666153243560.png


6. Phân tích ngành nghề
1666153485159.png

HBC có điểm số nằm ở nhóm trung bình. HBC cao hơn so với bình quân ngành và cao hơn so với bình quân toàn thị trường
Tăng trưởng lợi nhuận nhanh, cao hơn bình quân ngành.
Doanh nghiệp có khả năng sinh lời thấp so với mặt bằng chung. Doanh nghiệp có mức sinh lời thấp hơn so với bình quân ngành ở đa phần các chỉ tiêu.
Doanh nghiệp có chính sách cổ tức hợp lý.
Doanh nghiệp tuân thủ tốt hoạt động công bố thông tin, quy tắc kế toán và quy định pháp luật.
Doanh nghiệp có đòn bẩy tài chính, khả năng thanh toán chưa thật sự vững mạnh
(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top