Phân tích báo cáo tài chính CTCP Tập đoàn Thiên Long (TLG) Quý 3/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Dòng tiền doanh nghiệp
Dòng tiền từ hoạt động của doanh nghiệp có xu hướng dương từ kỳ này sang kỳ khác, điều này cho thấy doanh nghiệp có 1 dòng tiền khá tốt, đã có thể kiếm được tiền từ các hoạt động chính của mình một cách lâu dài và bền vững.
1668961475392.png


Doanh nghiệp trong các kỳ vừa qua có thể tự tạo tiền để sử dụng, tự nuôi sống bản thân bằng năng lực của mình. Dù vậy, chúng ta thấy được 2 năm gần đây, dòng tiền của doanh nghiệp dùng để chi trả cho các hoạt động tài chính khá nhiều thay vì đầu tư cho các khoản TSCĐ. Điều này cho thấy doanh nghiệp có khả năng bị chững lại, không thể có được lợi thế cạnh tranh sau này.
1668961591973.png


Trong năm gần nhất, doanh nghiệp có thể kiếm được lợi nhuận và thu về 0,61 đồng từ hoạt động kinh doanh từ nguồn lợi nhuận đó. Điều này cho thấy rằng doanh nghiệp đang có chính sách tín dụng khá tốt, không để bị chiếm dụng vốn khá nhiều. Doanh nghiệp nên đầu tư phát triển để tạo lợi thế và bỏ xa đối thủ cạnh tranh.
1668961778152.png


Dòng tiền của doanh nghiệp tăng là nhờ vào việc thu được lợi nhuận lớn hơn trong kỳ vừa qua, tuy nhiên doanh nghiệp đã bị chiếm dụng vốn khá nhiều, đồng thời đang tồn khá nhiều HTK, làm cho dòng tiền trong năm 2021 giảm so với năm trước đó.
1668961870761.png


Riêng trong năm 2021, chúng ta thấy được lợi nhuận là phần chiếm cao nhất, trong khi đó Hàng tồn kho thừa là nguyên nhân duy nhất giảm dòng tiền của doanh nghiệp.
1668961964068.png


2. Quản lý vốn
Tính thanh khoản của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua đang có xu hướng tăng và cao hơn 2.5. Với chỉ số như hiện tại, DN có tính thanh khoản nằm ở mức an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp đảm bảo chi trả được các khoản nợ ngắn của mình mà không gặp bất kỳ vấn đề về tài chính.
1668962149151.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp đảm bảo được các khoản nợ bằng mức tài sản cao.
1668962232285.png


3. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức hấp dẫn các nhà đầu tư so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình tại thời điểm này.
1668963025993.png


Lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh chính. Điều này cho thấy doanh nghiệp đang tập trung vào các hoạt động cốt lõi của mình. Nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng các khoản lợi nhuận, họ cần phải cải thiện và phát triển các chính sách kinh doanh sao chho hiệu quả hơn so với trước kia.
1668963135881.png


4. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp hiện đang thu hút được các nhà đầu tư tham gia vào góp vốn với 1 TSSL khá cao.
Việc ROE của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng khá đáng kể trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp đã có thể cải thiện được hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) trong khoảng thời điểm này, doanh nghiệp kiếm được nhiều lợi nhuận hơn từ nguồn tài sản của mình, cũng được coi là nguồn lực bên trong của doanh nghiệp.
1668963374541.png


5. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua là Tổng hàng tồn kho và Đầu tư ngắn hạn. Với Tổng hàng tồn kho, khoản mục này có xu hướng không đổi trong kỳ vừa qua, còn Đầu tư ngắn hạn thể hiện xu hướng tăng trong khoảng thời điểm này.
1668963503498.png


Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có chi đầu tư cho các khoản TSCĐ. Khi so sánh với mức khấu hao trong cùng khoảng thời điểm, mức đầu tư nằm ở con số cao, cho thấy DN đang tái đầu tư nhằm phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.
1668963571227.png


6. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng khá đáng kể trong kỳ vừa qua. Mức tăng trưởng này đủ để thu hút được các nhà đầu tư tham gia vào góp vốn.
1668963741204.png


Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại tăng 83%. Với chỉ số như hiện tại, xu hướng tăng trưởng LN của doanh nghiệp qua các kỳ hiện đang là xu hướng tăng trưởng tăng.
1668963804563.png


(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top