Phân tích báo cáo tài chính CTCP Tập đoàn PC1 (PC1) Quý 2/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động tài chính và hoạt động kinh doanh, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động đầu tư.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua, doanh nghiệp kiếm được nhiều tiền hơn từ hoạt động kinh doanh so với kỳ trước, điều này phản ánh được doanh nghiệp đã bắt đầu kiếm được tiền từ các hoạt động cốt lõi của mình.
1666315795091.png


Tính thanh khoản của doanh nghiệp hiện đang thấp hơn 2.5. Với chỉ số như hiện tại, DN có tính thanh khoản nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể chi trả được các khoản nợ ngắn khi chúng đáo hạn, tuy nhiên đôi lúc doanh nghiệp sẽ nằm trong trạng thái khó khăn về tài chính sau khi chi trả hết các khoản nợ này
1666315894905.png


2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua có xu hướng tăng. Với chỉ số như hiện tại, doanh nghiệp có TSLN gộp nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp chưa thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình trong khoảng thời điểm này.
1666315983919.png


Lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh. Điều này phản ánh được doanh nghiệp đang rất tập trung vào các hoạt động cốt lõi của mình. Nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng các khoản lợi nhuận, họ cần phải cải thiện và phát triển các chính sách kinh doanh sao cho hiệu quả hơn so với trước kia. Đây là cách giúp DN tăng trưởng lâu dài và bền vững.
1666316073654.png


ROE của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong năm vừa qua bởi vì doanh nghiệp kiếm được ít lợi nhuận hơn so với năm trước đó.
1666316127672.png


3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại không đủ để thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn với 1 TSSL khá thấp.
Việc ROE có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp đã là yếu đi hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) của doanh nghiệp tại thời điểm này. Doanh nghiệp kiếm được ít lợi nhuận hơn từ nguồn tài sản của mình so với kỳ trước đó, đây cũng được coi là nguồn lực bên trong của doanh nghiệp.
1666316269414.png


4. Phân tích ngành nghề
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản của doanh nghiệp ở kỳ vừa qua là Tài sản cố định và Phải thu ngắn hạn. Với Phải thu ngắn hạn, khoản mục này có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua, còn Tài sản cố định thể hiện xu hướng ngược lại trong khoảng thời điểm này.
1666316355660.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua. Với chi số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức không an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp cần phải thận trọng với các khoản nợ dài hạn của mình.
1666316432132.png


Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có chi đầu tư cho các khoản TSCĐ. Khi so sánh với mức khấu hao trong cùng khoảng thời điểm này, mức chi đầu tư nằm ở 1 con số rất lớn, vượt xa chi phí khấu hao hằng năm, điều này phản ánh doanh nghiệp rất tập trung đầu tư máy móc để phát triển nhằm đạt được nhiều hiệu suất cao hơn trong tương lai.
1666316556360.png


5. Tăng trưởng bền vững

Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng giảm không đáng kể trong kỳ vừa qua. Mức giảm cho thấy doanh nghiệp không thể thu hút được nhà đầu tư tham gia vào góp vốn tại thời điểm này, cần phải có chính sách kinh doanh nhằm khắc phục tình trạng trên.
1666316644449.png


Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại giảm 31%. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp qua các kỳ hiện đang là xu hướng giảm.
1666316701213.png


6. Phân tích ngành nghề
1666316746048.png

PC1 nằm trong Top 5% công ty có điểm số D-rating cao nhất. PC1 cao hơn so với bình quân ngành và cao hơn so với bình quân toàn thị trường
Tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp nhanh, cao hơn bình quân ngành. Tăng trưởng lợi nhuận nhanh, cao hơn bình quân ngành. Tăng trưởng cả tài sản và vốn chủ sở hữu đều tích cực.
Doanh nghiệp có khả năng sinh lời thấp so với mặt bằng chung.
Doanh nghiệp có chính sách cổ tức hợp lý.
Doanh nghiệp có thị phần và quy mô lớn trong ngành.
Doanh nghiệp có dòng tiền tương đối lành mạnh. Có sử dụng đòn bẩy tài chính.

(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top