Phân tích báo cáo tài chính CTCP Tập đoàn MaSan (MSN) Quý 3/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động tài chính, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động về kinh doanh và đầu tư.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua. Đó là bởi vì số tiền kiếm được từ các hoạt động kinh doanh của họ có xu hướng giảm mạnh trong kỳ vừa qua, doanh nghiệp không những không thể kiếm được tiền mà phải chi trả cho các hoạt động kinh doanh, và số tiền chi trả cho các hoạt động đầu tư cũng có xu hướng tăng trưởng mạnh.
1667985009759.png


Tính thanh khoản của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua đang thấp hơn 1. Với chỉ số như hiện tại, DN có tính thanh khoản nằm ở mức thấp so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp không thể chi trả được các khoản nợ ngắn của mình khi chúng đáo hạn. Doanh nghiệp đang có dấu hiệu sử dụng nguồn vốn lưu động của mình để nuôi dài hạn.
1667985110046.png


2. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
Biên lãi gộp của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua có xu hướng tăng. Với chỉ số như hiện tại, DN có mức TSLN gộp nằm ở mức cạnh tranh cao so với mặt bằng chung của ngành. Hiện nay, doanh nghiệp chưa thể thể đảm bảo được các kênh phân phối của riêng mình trong khoảng thời điểm này.
1667985225868.png


Lợi nhuận của doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh và 1 phần khá đáng kể đến từ các hoạt động liên kết kinh doanh. Điều này cho thấy dù doanh nghiệp vẫn đặt cốt lõi là kinh doanh chính, tuy nhiên phần đầu tư vào các công ty khác là cũng khá lớn, điều này không xấu, tuy nhiên nên chỉ ở một mức độ nhất định. Bởi vì 1 doanh nghiệp muốn tăng trưởng các khoản lợi nhuận bền vững, họ cần phải cải thiện và phát triển các chính sách kinh doanh sao cho hiệu quả hơn so với trước kia.
1667985372997.png


ROE của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua bởi vì lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được nhiều hơn trong khoảng thời điểm này.
1667985434329.png


3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua hiện đang đủ để thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn với 1 TSSL khá cao.
Việc ROE của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp có xu hướng giảm mức đòn bẩy tài chính. Điều này là 1 điều nên làm đối với DN, bởi DN vẫn có thể giữ được mức TSSL rất cao, đồng thời giảm rủi ro tránh bị tình trạng về kiệt quệ tài chính.
1667985640210.png


4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua là Tài sản cố định và Tổng tài sản dài hạn khác. Với khoản mục Tài sản cố định, khoản mục này có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua, còn Tổng tài sản dài hạn khác có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua.
1667985771647.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức không an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Cảnh báo doanh nghiệp có mức tài sản được tài trợ bằng mức nợ dài hạn cao.
1667985842363.png


Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có chi trả cho các khoản Tài sản cố định. Khi so sánh với mức khấu hao trong cùng khoảng thời điểm, mức chi đầu tư nằm ở 1 con số khá cao, tuy nhiên vẫn chưa đủ để bù đắp hết chi phí khấu hao qua từng năm.
1667986003694.png


5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng giảm không quá đáng kể trong kỳ vừa qua. Tuy nhiên, với chỉ số như hiện tại, DN không thể thu hút được các nhà đầu tư tham gia vào góp vốn.
1667986090366.png


Lợi nhuận thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng 329% ở kỳ hiện tại. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp qua các kỳ hiện đang là xu hướng tăng trưởng tăng.
1667986152417.png


6. Phân tích ngành nghề
1667986204655.png

MSN nằm trong nhóm 10 cổ phiếu có điểm số D-Rating cao nhất thị trường. MSN cao hơn so với bình quân ngành và cao hơn so với bình quân toàn thị trường
Tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp cao hơn bình quân ngành tuy nhiên tốc độ tăng trưởng có dấu hiệu chậm lại. Tăng trưởng lợi nhuận nhanh, cao hơn bình quân ngành. Tăng trưởng cả tài sản và vốn chủ sở hữu đều tích cực.
Doanh nghiệp có khả năng sinh lời tốt. Hầu hết các chỉ tiêu sinh lời đều ở mức tích cực. Doanh nghiệp có mức sinh lời cao hơn bình quân ngành ở đa phần các tiêu chí.
Doanh nghiệp có tính cam kết tốt với cổ đông. Doanh nghiệp có chính sách cổ tức hợp lý và thực hiện tốt các nghĩa vụ và lợi ích với cổ đông.
Doanh nghiệp có quản trị và tính minh bạch khá tốt. Doanh nghiệp tuân thủ tốt hoạt động công bố thông tin, quy tắc kế toán và quy định pháp luật.
Doanh nghiệp có thị phần và quy mô lớn trong ngành cũng như sức mạnh đặt giá tốt.
Doanh nghiệp có đòn bẩy tài chính, khả năng thanh toán chưa thật sự vững mạnh và dòng tiền cũng đang gặp vấn đề


(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top