Phân tích báo cáo tài chính CTCP Tập đoàn Lộc Trời (LTG) Quý 2/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằn nguồn tiền từ hoạt động tài chính, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động kinh doanh và đầu tư,
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua bởi vì số tiền kiếm được từ hoạt động tài chính của doanh nghiệp có xu hướng giảm mạnh hơn số tiền phải chi trả cho các hoạt động đầu tư, tại thời điểm hiện tại, dòng tiền doanh nghiệp vẫn được đánh giá là không tốt, bởi doanh nghiệp chưa thể kiếm được tiền từ hoạt động kinh doanh của mình mà phải chi trả cho nó, đây được đánh giá là dòng tiền rất quan trọng với doanh nghiệp.
1665399129957.png


Tính thanh khoản của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua hiện đang thấp hơn 2.5. Với chỉ số như hiện tại, DN có tính thanh khoản nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể chi trả được các khoản nợ ngắn khi chúng đáo hạn, tuy nhiên đôi lúc doanh nghiệp sẽ đối mặt với vấn đề tài chính trong ngắn hạn sau khi chi trả xong các khoản nợ này.
1665399232439.png


2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, doanh nghiệp có TSLN gộp nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp chưa thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình trong khoảng thời điểm này.
1665399348528.png


Lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh và 1 phần từ hoạt động khác. Điều này cho thấy doanh nghiệp khá tập trung vào các hoạt động chính của mình. Đây là một điều tích cực, DN cần phát triển các chính sách kinh doanh nhằm đem lại hiệu quả và phát triển bền vững. Tuy nhiên, lợi nhuận từ các hoạt động này đang có xu hướng giảm so với kỳ trước đó.
1665399460401.png


ROE của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp kiếm được ít lợi nhuận hơn trong khoảng thời điểm này.
1665399610104.png


3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp ở trong kỳ vừa qua hiện không thể thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn.
Việc ROE của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp đã giảm mức đòn bẩy tài chính của mình trong khoảng thời điểm này. Doanh nghiệp cần phải làm như vậy để tránh gặp tình trạng khó khăn về tài chính sau khi chi trả các khoản nợ, tuy nhiên TSLN của doanh nghiệp cũng đang gặp ảnh hưởng tại thời điểm này, nó sẽ không thể thu hút được nhiều vốn góp khi với trước kia.
1665399956441.png


4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua là Phải thu ngắn hạn và Tổng hàng tồn kho. Với Phải thu ngắn hạn, khoản mục này có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua, còn Tổng hàng tồn kho thể hiện xu hướng ngược lại trong khoảng thời điểm này.
1665400218226.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong năm vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức không an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp cần phải đảm bảo các khoản nợ của mình trong khoảng thời điểm này.
1665400405886.png


Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có chi đầu tư cho các khoản Tài sản cố định. Khi so sánh với mức khấu hao trong cùng khoảng thời điểm này, mức chi đầu tư nằm ở con số lớn, điều này phản ánh được doanh nghiệp đang đầu tư vào doanh nghiệp nhằm mục đích phát triển sản phẩm ngày càng hoàn thiện và tốt hơn, đây là điều tích cực đối với doanh nghiệp.
1665400836028.png


5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng không quá đáng kể trong kỳ vừa qua. Mức tăng trưởng này không thể thu hút được các nhà đầu tư tham gia vào góp vốn.
1665401002619.png


Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp có xu hướng giảm 31% ở kỳ hiện tại. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp qua các kỳ hiện đang là xu hướng tăng.
1665401061665.png


6. Tăng trưởng bền vững
1665401263166.png

LTG có điểm số nằm ở nhóm trung bình. LTG ở mức tương đương với bình quân ngành
Tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp nhanh. Tăng trưởng tài sản nhanh.
Doanh nghiệp có khả năng sinh lời thấp so với mặt bằng chung. Doanh nghiệp có mức sinh lời thấp hơn so với bình quân ngành ở đa phần các chỉ tiêu.
Doanh nghiệp có chính sách cổ tức hợp lý.
Doanh nghiệp tuân thủ tốt hoạt động công bố thông tin, quy tắc kế toán và quy định pháp luật.
Doanh nghiệp có đòn bẩy tài chính, khả năng thanh toán chưa thật sự vững mạnh.


(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top