Phân tích báo cáo tài chính CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) Quý 2/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động tài chính, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động kinh doanh và đầu tư.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp phải chi trả nhiều tiền hơn cho các hoạt động đầu tư trong khoảng thời điểm này.
1663752158358.png


Tính thanh khoản của doanh nghiệp ở kỳ vừa qua hiện đang thấp hơn 2.5. Với chỉ số như hiện tại, DN có tính thanh khoản nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể chi trả được các khoản nợ ngắn khi chúng đáo hạn, tuy nhiên đôi lúc sẽ gặp vấn đề về tài chính sau khi chi trả xong các khoản nợ này.
1663752269048.png


2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp có xu hướng giảm so với kỳ trước đó. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp chưa thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình trong khoảng thời điểm này.
1663752415929.png


Lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua đến từ các hoạt động khác, và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hiện tại đang bị lỗ. Điều này cho thấy doanh nghiệp đang gặp vấn đề trong các chính sách kinh doanh của mình. Doanh nghiệp cần phải cải thiện các chính sách kinh doanh và mang lại lợi nhuận, vì đây là hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp.
1663752525881.png


ROE của doanh nghiệp có xu hướng tăng so với năm trước đó bởi doanh nghiệp mang về được nhiều lợi nhuận hơn trong khoảng thời điểm này.
1663752695980.png


3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại không thể thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn.
Việc ROE có xu hướng tăng so với kỳ trước đó là do doanh nghiệp đã tăng mức đòn bẩy tài chính trong khoảng thời điểm này. Đây được coi là 1 điều không tốt đối với DN bởi vì có thể khiến DN rơi vào tình trạng kiệt quệ tài chính.
1663752864170.png


4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại là Phải thu ngắn hạn và Tổng hàng tồn kho. Với Phải thu ngắn hạn, khoản mục này có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua, còn Tổng hàng tồn kho thể hiện xu hướng ngược lại trong khoảng thời điểm này,
1663753026764.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức không an toàn. Cảnh báo doanh nghiệp có mức tài sản được trợ bằng nợ cao.
1663753267420.png


Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có chi đầu tư cho các khoản tài sản cố định. Khi so sánh với mức khấu hao trong cùng khoảng thời điểm, mức chi đầu tư nằm ở mức khá cao, có năm vượt qua cả chi phí khấu hao hằng năm.
1663753428902.png


5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại có mức tăng trưởng khá đáng kể trong kỳ vừa qua. Mức tăng trưởng này đủ để thu hút được các nhà đầu tư cùng tham gia góp vốn vào doanh nghiệp.
1663753495593.png


Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại tăng 209%. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp qua các kỳ hiện đang là xu hướng tăng trưởng tăng.
1663753596364.png


6. Phân tích ngành nghề
1663753768171.png

TTF có điểm số nằm ở nhóm trung bình. TTF ở mức tương đương với bình quân ngành và tương đương với bình quân toàn thị trường
Tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp nhanh, cao hơn bình quân ngành. Tăng trưởng tài sản nhanh.
Chúng tôi không có đánh giá gì đặc biệt về chỉ số này của doanh nghiệp.
Doanh nghiệp có chính sách cổ tức chưa hấp dẫn.
Doanh nghiệp tuân thủ tốt hoạt động công bố thông tin, quy tắc kế toán và quy định pháp luật.
Chúng tôi không có đánh giá gì đặc biệt về chỉ số này của doanh nghiệp.
Doanh nghiệp có dòng tiền tương đối khó khăn.


(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top