Phân tích báo cáo tài chính CTCP Tập đoàn KIDO (KDC) Quý 3/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động đầu tư.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng giảm mạnh trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp phải chi trả rất nhiều cho các hoạt động đầu tư, đồng thời số tiền kiếm được từ hoạt động tài chính có xu hướng giảm.
1668048913517.png


Tính thanh khoản của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại đang thấp hơn 2.5. Với chỉ số như hiện tại, DN có tính thanh khoản nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể chi trả được các khoản nợ ngắn khi chúng đáo hạn, đôi lúc có thể gặp 1 số vấn đề về tài chính.
1668049108730.png


2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua. Ở thời điểm hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình trong khoảng thời điểm này.
1668049205252.png


Lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh chính và 1 phần từ các hoạt động liên kết của DN. Điều này cho thấy doanh nghiệp vẫn khá tập trung vào các hoạt động cốt lõi của mình, ngoài ra còn có thêm 1 số hoạt động đầu tư khác. Tuy nhiên DN cần phải lưu ý là nên dành phần lớn nguồn lực cho hoạt động cốt lõi, vì đó là cách giúp DN tăng trưởng phát triển lâu dài và bền vững.
1668049342752.png


ROE của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua có xu hướng tăng là do doanh nghiệp có sự tăng trưởng lợi nhuận trong khoảng thời điểm này.
1668049404356.png


3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại không đủ để thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn với 1 TSSL khá khiêm tốn.
Việc ROE có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp không cải thiện được hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) trong khoảng thời điểm này. Doanh nghiệp không thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn từ nguồn tài sản của mình, và đây cũng chính là nguồn lực bên trong của họ, họ cần phải khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực này.
1668049669760.png


4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản của doanh nghiệp là Phải thu ngắn hạn và Khoản đầu tư tài chính dài hạn khác. Với Phải thu ngắn hạn, khoản mục này có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua, còn Khoản đầu tư tài chính dài hạn khác thể hiện xu hướng ngược lại trong khoảng thời điểm này.
1668049867242.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp đảm bảo được các khoản nợ của mình bằng mức tài sản cao.
1668049971946.png


Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có chi đầu tư cho các khoản Tài sản cố định. Khi so sánh với mức khấu hao trong cùng khoảng thời điểm, mức chi đầu tư nằm ở con số khá cao trong năm gần nhất, ở những năm trước đó, mức chi nằm ở con số khá thấp, chưa đủ bù đắp chi phí khấu hao.
1668050073851.png


5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng khá đáng kể trong kỳ vừa qua. Mức tăng trưởng này đủ để thu hút được các nhà đầu tư tham gia vào góp vốn.
1668050130879.png


Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại có xu hướng giảm 8%. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp qua các kỳ hiện đang là xu hướng giảm.
1668050190685.png


6. Phân tích ngành nghề
1668050371722.png

KDC có điểm số nằm ở nhóm trung bình. KDC cao hơn so với bình quân ngành và cao hơn so với bình quân toàn thị trường
Tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp nhanh, cao hơn bình quân ngành. Tăng trưởng lợi nhuận nhanh, cao hơn bình quân ngành.
Doanh nghiệp có khả năng sinh lời thấp so với mặt bằng chung. Doanh nghiệp có mức sinh lời thấp hơn so với bình quân ngành ở đa phần các chỉ tiêu.
Doanh nghiệp có chính sách cổ tức hợp lý.
Doanh nghiệp tuân thủ tốt hoạt động công bố thông tin, quy tắc kế toán và quy định pháp luật.
Doanh nghiệp có thị phần và quy mô nhỏ trong ngành.


(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top