Phân tích báo cáo tài chính CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) Quý 2/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động tài chính, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động kinh doanh và đầu tư trong kỳ vừa qua.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong khoảng thời điểm này, cơ cấu dòng tiền có xu hướng thay đổi tiêu cực trong thời điểm vừa qua, doanh nghiệp phải chi trả cho các hoạt động kinh doanh thay vì kiếm được tiền từ các hoạt động này như trong kỳ trước đó.
1666601612628.png


Tính thanh khoản của doanh nghiệp trong kỳ hiện tại hiện đang thấp hơn 2.5. Với chỉ số như hiện tại, DN có tính thanh khoản nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể chi trả được các khoản nợ ngắn khi chúng đáo hạn, tuy nhiên đôi lúc doanh nghiệp vẫn có thể phải đối mặt với các vấn đề về tài chính sau khi chi trả xong các khoản nợ này.
1666601777575.png


2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp chưa thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình trong khoảng thời điểm này.
1666601884294.png


Lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh chính. Điều này cho thấy doanh nghiệp khá tập trung vào các hoạt động cốt lõi của mình. Nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng các khoản lợi nhuận, họ cần phải cải thiện các chính sách kinh doanh sao cho hiệu quả hơn so với trước kia, đây là cách giúp DN tăng trưởng bền vững và lâu dài. Hiện nay, doanh nghiệp có lợi nhuận giảm mạnh so với năm trước đó.
1666601981139.png


ROE của doanh nghiệp có xu hướng giảm mạnh trong kỳ vừa qua là do lợi nhuận của doanh nghiệp kiếm được giảm mạnh trong khoảng thời điểm này.
1666602015205.png


3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua đủ để thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn.
Việc ROE có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp giảm đi hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) của doanh nghiệp trong khoảng thời điểm này. Doanh nghiệp kiếm được ít lợi nhuận hơn từ nguồn tài sản của mình, cũng được coi là nguồn lực bên trong của doanh nghiệp.
1666602252814.png


4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản của doanh nghiệp ở kỳ vừa qua là Tổng hàng tồn kho và Tài sản cố định. Với Tổng hàng tồn kho, khoản mục này có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua, còn Tổng hàng tồn kho thể hiện xu hướng ngược lại trong khoảng thời điểm này.
1666602393371.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp đảm bảo được các khoản nợ của mình bằng mức tài sản cao.
1666602463804.png


Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có chi đầu tư cho các khoản Tài sản cố định. Khi so sánh với mức khấu hao trong cùng khoảng thời điểm này, mức chi đầu tư nằm ở 1 con số đáng kể, nhưng không quá lớn. Điều này cho thấy doanh nghiệp vẫn chưa có xu hướng đầu tư quá nhiều máy móc thiết bị nhằm phát triển và mở rộng quy mô sản xuất của mình nhiều hơn so với trước kia.
1666602548546.png


5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng khá đáng kể trong kỳ vừa qua. Mức tăng trưởng này đủ để thu hút được các nhà đầu tư cùng tham gia vào góp vốn.
1666602610258.png


Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp có xu hướng giảm 46% so với kỳ trước. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của DN qua các kỳ hiện đang là xu hướng tăng trưởng giảm.
1666602679057.png


6. Phân tích ngành nghề
1666602749572.png

HSG nằm trong Top 5% công ty có điểm số D-rating cao nhất. HSG cao hơn so với bình quân ngành và cao hơn so với bình quân toàn thị trường
Tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp nhanh, cao hơn bình quân ngành. Tăng trưởng lợi nhuận nhanh, cao hơn bình quân ngành tuy nhiên tốc độ tăng trưởng có dấu hiệu chậm lại. Tăng trưởng vốn chủ sở hữu nhanh.
Doanh nghiệp có khả năng sinh lời thấp so với mặt bằng chung. Doanh nghiệp có mức sinh lời thấp hơn so với bình quân ngành ở đa phần các chỉ tiêu.
Doanh nghiệp có tính cam kết tốt với cổ đông. Doanh nghiệp có chính sách cổ tức hợp lý và thực hiện tốt các nghĩa vụ và lợi ích với cổ đông.
Doanh nghiệp tuân thủ tốt hoạt động công bố thông tin, quy tắc kế toán và quy định pháp luật.
Doanh nghiệp có dòng tiền tương đối lành mạnh.


(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top