Phân tích báo cáo tài chính CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) Quý 3/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động đầu tư và tài chính trong thời gian qua.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng giảm nhẹ so với kỳ trước đó, tuy nhiên cơ cấu dòng tiền có xu hướng thay đổi rất tích cực, doanh nghiệp đã kiếm được nhiều tiền hơn từ các hoạt động chính yếu, cốt lõi của mình để chi trả nhiều hơn cho các hoạt động tài chính, đầu tư trong khoảng thời gian này.

1667285302174.png


Tính thanh khoản của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua hiện đang cao hơn 2.5. Với chỉ số như hiện tại, DN có tính thanh khoản nằm ở mức cao so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể chi trả được các khoản nợ ngắn khi chúng đáo hạn mà không gặp bất kỳ vấn đề gì về tình hình tài chính trong ngắn hạn. Thậm chí, doanh nghiệp đang có dấu hiệu lãng phí nguồn vốn lưu động của mình trong khoảng thời gian này.
1667285497441.png


2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua có xu hướng tăng trưởng rất đáng kể trong khoảng thời điểm này. Với chỉ số như hiện tại, doanh nghiệp có TSLN gộp nằm ở mức cực kỳ hấp dẫn các nhà đầu tư so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình trong khoảng thời điểm này.
1667285663353.png


Lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh chính, điều này cho thấy doanh nghiệp rất tập trung vào các hoạt động cốt lõi của mình. Nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng các khoản lợi nhuận, họ cần phải phát triển và cải thiện các chính sách kinh doanh của mình sao cho hiệu quả hơn so với trước kia, đây là cách giúp DN tăng trưởng bền vững, đồng thời vẫn tiếp tục giữ vị thể của mình trên thị trường.
1667285781127.png


ROE của doanh nghiệp tăng mạnh trong năm vừa qua bởi số lợi nhuận của doanh nghiệp kiếm được có xu hướng tăng trưởng mạnh trong khoảng thời điểm này.
1667285823032.png


3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại đủ để thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn, đây được coi là 1 trong những mức TSSL cao nhất tại thị trường vào lúc này.
Việc ROE có xu hướng giảm nhẹ ROE của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp đã giảm nhẹ mức đòn bẩy tài chính của mình tại thời điểm này. Dù vậy doanh nghiệp vẫn giữ được 1 mức TSSL rất cao và dường như không có 1 sự ảnh hưởng nào xấu, khi ROA lúc này vẫn còn tiếp tục tăng. Doanh nghiệp đang sử dụng tài sản của mình một cách cực kỳ hiệu quả.
1667285896112.png


4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản của doanh nghiệp ở kỳ vừa qua là Đầu tư ngắn hạn và Tài sản cố định. Với đầu tư ngắn hạn, khoản mục này có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua còn Tài sản cố định thể hiện xu hướng ngược lại trong khoảng thời điểm này.
1667286097516.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể đảm bảo được các khoản nợ của mình bằng mức tài sản cao.
1667286164614.png


Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có chi đầu tư cho các khoản TSCĐ. Khi so sánh với mức khấu hao trong cùng khoảng thời điểm này, chúng ta thấy được rằng mức chi đầu tư nằm ở 1 con số khá tốt, bù đắp được chi phí khấu hao hằng năm, dù trong kỳ gần nhất, mức chi này vẫn đạt ở 1 con số khá thấp.
1667286287756.png


5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng khá đáng kể trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN mức tăng trưởng đủ để thu hút được các nhà đầu tư tham gia vào góp vốn.
1667286351759.png


Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại tăng 342% so với kỳ trước. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp qua các kỳ hiện đang là xu hướng tăng trưởng tăng.
1667286397803.png


6. Phân tích ngành nghề
1667286457694.png

DGC nằm trong Top 5% công ty có điểm số D-rating cao nhất. DGC cao hơn so với bình quân ngành và cao hơn so với bình quân toàn thị trường
Tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp nhanh, cao hơn bình quân ngành. Tăng trưởng lợi nhuận nhanh, cao hơn bình quân ngành. Tăng trưởng cả tài sản và vốn chủ sở hữu đều tích cực.
Doanh nghiệp có khả năng sinh lời vượt trội. Hầu hết các chỉ tiêu sinh lời đều ở mức tích cực. Doanh nghiệp có mức sinh lời cao hơn bình quân ngành ở đa phần các tiêu chí.
Doanh nghiệp có quản trị và tính minh bạch khá tốt. Doanh nghiệp tuân thủ tốt hoạt động công bố thông tin, quy tắc kế toán và quy định pháp luật.
Doanh nghiệp có thị phần và quy mô lớn trong ngành.
Doanh nghiệp có dòng tiền tương đối lành mạnh.

(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top