Phân tích báo cáo tài chính CTCP Tập đoàn GELEX (GEX) Quý 2/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh và tài chính, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động đầu tư trong kỳ vừa qua.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng không đổi trong kỳ vừa qua, tuy nhiên cơ cấu dòng tiền có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực, doanh nghiệp đã kiếm được nhiều tiền từ hoạt động kinh doanh hơn trong khoảng thời điểm này.
1666105928532.png


Tính thanh khoản của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua hiện đang thấp hơn 2.5. Với chỉ số như hiện tại, doanh nghiệp có tính thanh khoản nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Ở thời điểm hiện tại, doanh nghiệp có thể chi trả được các khoản nợ ngắn khi chúng đáo hạn tuy nhiên đôi lúc sẽ gặp 1 số vấn đề tài chính sau khi chi trả xong.
1666106137612.png


2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua có xu hướng tăng. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức cạnh tranh cao so với mặt bằng chung của ngành. Tuy nhiên, doanh nghiệp không thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình trong khoảng thời điểm này.
1666106232054.png


Lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh chính. Điều này cho thấy doanh nghiệp đang rất tập trung vào các hoạt động cốt lõi của mình. Nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng các khoản lợi nhuận, họ cần phải cải thiện các chính sách kinh doanh sao cho hiệu quả hơn so với trước kia. Đây là cách giúp DN tăng trưởng lâu dài và bền vững.
1666106311674.png


ROE của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua bởi vì doanh nghiệp đã kiếm được nhiều lợi nhuận hơn trong khoảng thời điểm này.
1666106359526.png


3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua không đủ để thu hút được các nhà đầu tư tham gia vào góp vốn với 1 TSSL thấp.
Việc ROE có xu hướng giảm trong kỳ hiện tại là do hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) của doanh nghiệp có xu hướng giảm mạnh trong khoảng thời điểm này. Doanh nghiệp không thể kiểm được nhiều tiền từ nguồn tài sản của mình, cũng được coi là nguồn lực bên trong của doanh nghiệp.
1666106476338.png


4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản của doanh nghiệp ở kỳ vừa qua là Tài sản cố định và Tổng hàng tồn kho. Với Tài sản cố định, khoản mục này có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua, còn Tổng hàng tồn kho thể hiện xu hướng ngược lại trong khoảng thời điểm này.
1666106674623.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức không an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp cần phải thận trọng với các khoản nợ dài hạn của mình.
1666106874183.png


Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp đều chi đầu tư cho các khoản Tài sản cố định. Khi so sánh với mức khấu hao trong cùng khoảng thời gian này, mức chi đầu tư của doanh nghiệp đang đạt ở 1 con số rất lớn, vượt xa chi phí khấu hao. Điều này phản ánh được rằng doanh nghiệp đang có sự đầu tư mạnh mẽ công ty, cho thấy được doanh nghiệp có thể tiếp tục phát triển, cải thiện chất lượng kinh doanh của mình tốt hơn.
1666107166900.png


5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua có xu hướng tăng trưởng khá đáng kể. Mức tăng trưởng này đủ để thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn với 1 TSSL rất cao.
1666107232806.png


Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp có xu hướng giảm 30% ở kỳ hiện tại. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp qua các kỳ hiện đang là xu hướng tăng trưởng giảm.
1666107587084.png


6. Phân tích ngành nghề
1666107835440.png

GEX nằm trong Top 15% công ty có điểm số D-rating cao nhất. GEX cao hơn so với bình quân ngành và cao hơn so với bình quân toàn thị trường
Tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp nhanh, cao hơn bình quân ngành. Tăng trưởng lợi nhuận nhanh, cao hơn bình quân ngành. Tăng trưởng cả tài sản và vốn chủ sở hữu đều tích cực.
Doanh nghiệp có khả năng sinh lời thấp so với mặt bằng chung.
Doanh nghiệp có chính sách cổ tức hợp lý.
Doanh nghiệp tuân thủ tốt hoạt động công bố thông tin, quy tắc kế toán và quy định pháp luật nhưng có những rủi ro trong giao dịch và biến động giá cổ phiếu mà nhà đầu tư cần lưu ý.
Doanh nghiệp có thị phần và quy mô lớn trong ngành.

(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top