Phân tích báo cáo tài chính CTCP Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VGT) Quý 2/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động đầu tư và tài chính.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua, tuy nhiên số tiền kiếm được từ hoạt động kinh doanh lại có xu hướng giảm trong khoảng thời điểm này, đây là điều không tốt đối với doanh nghiệp.
1664420878410.png


Tính thanh khoản của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua hiện đang dưới 2.5. Với chỉ số như hiện tại, doanh nghiệp có tính thanh khoản nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể chi trả được các khoản nợ ngắn khi chúng đáo hạn, tuy nhiên đôi lúc có thể gặp 1 số vấn đề về tài chính sau khi chi trả xong các khoản nợ này.
1664420963820.png


2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp chưa thể chủ động được kênh phân phối của riêng mình trong khoảng thời điểm này.
1664421035594.png


Lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua đến từ các hoạt động kinh doanh và các hoạt động liên kết. Điều này cho thấy doanh nghiệp vẫn chưa quá tập trung vào các hoạt động cốt lõi của mình trong khoảng thời điểm này. Chất lượng lợi nhuận của doanh nghiệp ở mức khá tốt. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần phải cải thiện và phát triển các chính sách kinh doanh của mình sao cho hiệu quả hơn so với trước kia. Đây là cách giúp DN tăng trưởng lâu dài và bền vững.
1664421398122.png


ROE của doanh nghiệp có xu hướng tăng là do doanh nghiệp kiếm được nhiều lợi nhuận hơn trong khoảng thời điểm này.
1664421428350.png


3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại đủ để thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn với 1 TSSL tốt.
Việc ROE có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp đã tăng hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) của doanh nghiệp trong khoảng thời điểm này. Doanh nghiệp đã kiếm được nhiều lợi nhuận hơn từ nguồn tài sản hiện có của doanh nghiệp, cũng là nguồn lực bên trong của họ.
1664421581596.png


4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản của doanh nghiệp ở kỳ vừa qua là Tài sản cố định và Tổng hàng tồn kho. Với Tài sản cố định, khoản mục này có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua còn Tổng hàng tồn kho thể hiện 1 xu hướng ngược lại trong khoảng thời điểm này.
1664421665000.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng không đổi trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức không an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp cần phải thận trọng các khoản nợ dài hạn của mình.
1664421749261.png


Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có chi đầu tư cho các khoản Tài sản cố định. Khi so sánh với mức khấu hao trong cùng khoảng thời điểm này, mức chi đầu tư nằm ở 1 con số khá lớn, đủ bù đắp được chi phí khấu hao ở từng năm, cho thấy doanh nghiệp luôn có sự đầu tư phát triển mới, nhằm đạt được hiệu suất cao hơn.
1664421871977.png


5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng khá đáng kể trong kỳ vừa qua. Mức tăng trưởng này thu hút được các nhà đầu tư tham gia vào góp vốn.
1664421920800.png


Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng 91% ở kỳ hiện tại. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp qua các kỳ hiện đang là xu hướng tăng trưởng tăng.
1664421964187.png


6. Phân tích ngành nghề
1664422022215.png

VGT có điểm số nằm ở nhóm trung bình. VGT cao hơn so với bình quân ngành
Tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp nhanh, cao hơn bình quân ngành. Tăng trưởng lợi nhuận nhanh, cao hơn bình quân ngành. Tăng trưởng cả tài sản và vốn chủ sở hữu đều tích cực.
Doanh nghiệp có khả năng sinh lời thấp so với mặt bằng chung.
Doanh nghiệp có chính sách cổ tức hợp lý.
Doanh nghiệp còn 1 số vấn đề trong tính minh bạch, tuân thủ, công bố thông tin và các quy tắc quản trị bền vững. Doanh nghiệp có những rủi ro trong giao dịch và biến động giá cổ phiếu mà nhà đầu tư cần lưu ý.
Doanh nghiệp có đòn bẩy tài chính, khả năng thanh toán chưa thật sự vững mạnh nhưng dòng tiền tương đối lành mạnh.

(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top