Phân tích báo cáo tài chính CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) Quý 2/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty không kiếm được tiền từ bất kỳ hoạt động nào mà phải chi trả cho các hoạt động về kinh doanh, tài chính và đầu tư.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua có xu hướng giảm mạnh bởi vì số tiền kiếm được từ hoạt động tài chính và hoạt động kinh doanh có xu hướng giảm mạnh trong khoảng thời điểm này.
1663896408056.png


Tính thanh khoản của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua hiện đang thấp hơn 2.5. Với chỉ số như hiện tại, DN có tính thanh khoản nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp đảm bảo chi trả được các khoản nợ ngắn khi chúng đáo hạn, tuy nhiên đôi lúc sẽ 1 một số vấn đề về tài chính sau khi chi trả xong các khoản nợ này.
1663896530413.png


2. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
Biên lãi gộp của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua có xu hướng giảm. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức cực kỳ hấp dẫn các nhà đầu tư so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình trong khoảng thời điểm này.
1663896857624.png


Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua đến từ các hoạt động kinh doanh. Điều này cho thấy doanh nghiệp rất tập trung vào các hoạt động cốt lõi của mình. Nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng các khoản lợi nhuận, họ cần phải cải thiện các chính sách kinh doanh sao cho hiệu quả hơn so với trước kia. Tuy nhiên lợi nhuận của doanh nghiệp có xu hướng giảm 1 nửa trong khoảng thời điểm này.
1663896952139.png


ROE của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp kiếm được ít lợi nhuận hơn so với kỳ trước đó.
1663897013769.png


3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại không thể thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn với 1 TSSL khá thấp.
Việc ROE có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua là do hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong khoảng thời điểm này. Doanh nghiệp không thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn từ nguồn tài sản của mình so với kỳ trước đó.
1663897166096.png


4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản của doanh nghiệp ở kỳ vừa qua là Tổng hàng tồn kho và Phải thu ngắn hạn. Cả 2 khoản mục này đều có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua.
1663897338303.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng không đổi so với kỳ trước đó. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức không an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp cần phải thận trọng với các khoản nợ dài hạn hạn của mình.
1663897439188.png


Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có chi đầu tư cho các khoản Tài sản cố định. Khi so sánh với mức khấu hao trong cùng khoảng thời gian ngày, mức chi đầu tư nằm ở con số khá cao, vượt qua chi phí khấu hao qua từng kỳ.
1663897559351.png


5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng giảm khá đáng kể trong kỳ vừa qua. Điều này cho thấy doanh nghiệp đang gặp vấn đề về tăng trưởng, cần có biện pháp cải thiện, và chắc chắn không thể thu hút được các nhà đầu tư ở thời điểm này.
1663897765090.png


Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp có xu hướng giảm 18% ở kỳ hiện tại. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp qua các kỳ hiện đang là xu hướng tăng.
1663897817609.png


6. Phân tích ngành nghề
1663897878543.png

DXG có điểm số nằm ở nhóm trung bình. DXG ở mức tương đương với bình quân ngành và tương đương với bình quân toàn thị trường
Tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp nhanh, cao hơn bình quân ngành. Tăng trưởng cả tài sản và vốn chủ sở hữu đều tích cực.
Chúng tôi không có đánh giá gì đặc biệt về chỉ số này của doanh nghiệp.
Doanh nghiệp có chính sách cổ tức hợp lý.
Doanh nghiệp tuân thủ tốt hoạt động công bố thông tin, quy tắc kế toán và quy định pháp luật.
Doanh nghiệp có thị phần và quy mô nhỏ trong ngành.
Doanh nghiệp có dòng tiền tương đối khó khăn.

(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top