Phân tích báo cáo tài chính CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) Quý 3/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động tài chính, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho 1 phần từ các hoạt động kinh doanh và chủ yếu đến từ các hoạt động đầu tư.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua, tuy nhiên cơ cấu dòng tiền lại có xu hướng thay đổi một cách cực kỳ tiêu cực, bởi vì số tiền kiếm được từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có xu hướng giảm mạnh so với kỳ trước đó, từ việc số tiền này là dòng tiền chính mà doanh nghiệp có thể mang lại, bây giờ lại không tạo ra được bất kỳ số tiền nào và phải bù đắp bằng các hoạt động tài chính, đây là một điều đi xuống của DN trong năm vừa qua.
1667382693903.png


Tính thanh khoản của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có tính thanh khoản nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể chi trả được các khoản nợ ngắn khi chúng đáo hạn, tuy nhiên đôi lúc họ sẽ gặp vấn đề về tài chính sau khi chi trả xong các khoản nợ này.
1667382911425.png


2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp không thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình trong khoảng thời điểm này.
1667382984854.png


Lợi nhuận của doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh. Điều này phản ánh doanh nghiệp rất tập trung vào các hoạt động cốt lõi của mình. Nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng các khoản lợi nhuận, họ cần phải phát triển và cải thiện các chính sách kinh doanh sao cho hiệu quả hơn so với trước kia. Đây là cách để giúp DN tăng trưởng lâu dài và bền vững.
1667383690023.png


ROE của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong năm vừa qua là do lợi nhuận của doanh nghiệp có xu hướng giảm mạnh trong khoảng thời điểm này.
1667383772795.png


3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp ở trong kỳ vừa qua hiện không thể thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn với 1 TSSL rất thấp.
Việc ROE có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp đã có thể cải thiện được hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) của mình trong khoảng thời điểm này. Sau thời gian mức hiệu suất sử dụng tài sản giảm liên tục, doanh nghiệp bắt đầu có thể khai thác được nguồn lực bên trong của mình trở lại, dù nó chưa quá hiệu quả trong khoảng thời điểm này.
1667383901781.png


4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong khoản mục tài sản của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua là Tài sản cố định và Tổng hàng tồn kho. ả 2 khoản mục này có xu hướng giảm so với kỳ trước đó.
1667384076087.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức không an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp cần phải thận trọng với các khoản nợ dài hạn của mình trong khoảng thời điểm này.
1667384152441.png


Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có chi đầu tư cho các khoản Tài sản cố định. Khi so sánh với mức khấu hao trong cùng khoảng thời điểm này, mức chi đầu tư nằm ở con số khá lớn vượt qua mức khấu hao hằng năm, cho thấy doanh nghiệp đang có dấu hiệu cải thiện và phát triển các chính sách kinh doanh của mình, và sản phẩm đạt được nhiều hiệu quả hơn so với trước kia.
1667384252261.png


5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng khá đáng kể trong kỳ vừa qua. Với mức chỉ số như hiện tại, doanh nghiệp có thể thu hút được các nhà đầu tư tham gia vào góp vốn.
1667384321056.png


Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp có xu hướng giảm 65% ở kỳ hiện tại. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp qua các kỳ hiện đang là xu hướng tăng trưởng giảm.
1667384504968.png


6. Phân tích ngành nghề
1667384597680.png

DBC có điểm số nằm trong nhóm 50% công ty có điểm số thấp nhất. DBC thấp hơn so với bình quân ngành và thấp hơn so với bình quân toàn thị trường
Tăng trưởng tài sản nhanh.
Doanh nghiệp có khả năng sinh lời thấp so với mặt bằng chung. Doanh nghiệp có mức sinh lời thấp hơn so với bình quân ngành ở đa phần các chỉ tiêu.
Chúng tôi không có đánh giá gì đặc biệt về chỉ số này của doanh nghiệp.
Doanh nghiệp tuân thủ tốt hoạt động công bố thông tin, quy tắc kế toán và quy định pháp luật nhưng có những rủi ro trong giao dịch và biến động giá cổ phiếu mà nhà đầu tư cần lưu ý.
Doanh nghiệp có thị phần và quy mô nhỏ trong ngành.
Doanh nghiệp có đòn bẩy tài chính, khả năng thanh toán chưa thật sự vững mạnh nhưng dòng tiền tương đối lành mạnh.

(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top