Phân tích báo cáo tài chính CTCP Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (GIL) Quý 3/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Dòng tiền doanh nghiệp
Dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất đều đang dương tuy nhiên dòng tiền có xu hướng giảm dần qua từng năm, điều này cho thấy dù doanh nghiệp vẫn giữ được 1 dòng tiền khá tốt, tuy nhiên lại chưa có sự tăng trưởng và phát triển trong những năm gần đây.
1668787632052.png


Ở trong năm gần đây, doanh nghiệp đã có thể tự tạo ra được nguồn tiền của mình và sử dụng nó cho các hoạt động đầu tư. Tuy nhiên phần tiền lớn nhất mà doanh nghiệp nhận được qua các năm đến từ các hoạt động tài chính. Điều này cho thấy dù doanh nghiệp có dòng tiền khá tốt, nhưng vẫn cần phải cải thiện hơn, và việc tự tạo tiền của doanh nghiệp để sử dụng là cần phải phát triển hơn nữa vào lúc này.
1668787823583.png


Vào thời điểm này, cả lợi nhuận và dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp đều đang dương, tuy nhiên doanh nghiệp đang bị chiếm dụng vốn khá nhiều, 1 đồng của lợi nhuận của doanh nghiệp chỉ thu lại được 0,26 đồng tiền thực tế. Vậy nên doanh nghiệp có thể cần cải thiện thêm để mang về nhiều tiền hơn nhằm đầu tư cho tương lai.
1668787999443.png


Chúng ta thấy được rõ ràng so với kỳ trước, doanh nghiệp có xu hướng chiếm dụng vốn của các bên cho vay nhiều hơn, đồng thời lượng hàng tồn kho lúc này cũng đang có xu hướng tăng mạnh, làm cho dòng tiền kinh doanh lúc này đang có xu hướng giảm đáng kể lúc này. Các chỉ tiêu còn lại không có sự biến động đáng kể trong năm nay.
1668788081125.png


Riêng trong năm 2021, số tiền chiếm tỷ trọng lớn nhất đến từ lợi nhuận, đồng thời chiếm dụng được vốn nhà cung cấp, tuy nhiên việc hàng tồn kho quá nhiều làm cho và bị chiếm dụng vốn là nguyên nhân khiến cho dòng tiền có xu hướng giảm mạnh.
1668788743974.png


2. Quản lý vốn
Tính thanh khoản của doanh nghiệp có xu hướng tăng khá mạnh, nhưng vẫn đang dưới 2.5. Với chỉ số như hiện tại, DN có tính thanh khoản nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể đảm bảo được các khoản nợ ngắn khi chúng đáo hạn, tuy nhiên đôi lúc sẽ gặp 1 số vấn đề về tài chính sau khi chi trả xong các khoản nợ này,
1668789823566.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp đảm bảo được các khoản nợ của mình bằng mức tài sản cao.
1668789771503.png


3. Kiểm soát hiệu suất hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp có xu hướng giảm nhẹ trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp không thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình trong khoảng thời điểm này.
1668789837696.png


Lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh chính. Điều này cho thấy doanh nghiệp rất tập trung vào các hoạt động cốt lõi của mình. Nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng các khoản lợi nhuận, họ cần phải phát triển và cải thiện các chính sách kinh doanh sao cho hiệu quả hơn so với trước kia. Đây là cách giúp DN tăng trưởng lâu dài và bền vững.
1668789889113.png


4. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại đủ để thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn với 1 TSSL khá cao.
ROE của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp đã cải thiện được hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) của doanh nghiệp trong khoảng thời điểm này. Doanh nghiệp thu về nhiều lợi nhuận hơn từ nguồn tài sản của mình, đây là nguồn lực bên trong của họ.
1668789914215.png


5. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản của doanh nghiệp ở kỳ vừa qua là Tổng hàng tồn kho và Đầu tư ngắn hạn. Cả 2 khoản mục này đều có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua.
1668789991722.png


Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có chi trả cho các khoản đầu tư. Khi so sánh với mức khấu hao trong cùng khoảng thời điểm này, mức chi đầu tư nằm ở con số khá tốt, điều này cho thấy doanh nghiệp có đầu tư và khả năng sẽ tiếp tục ở tương lai.
1668790084360.png


6. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng khá đáng kể trong kỳ vừa qua. Xu hướng tăng trưởng của doanh nghiệp đủ để thu hút được các nhà đầu tư tham gia vào góp vốn.
1668790133765.png


Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại tăng 48%. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp qua các kỳ hiện đang là xu hướng tăng trưởng tăng.
1668790239127.png


(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top