Phân tích báo cáo tài chính CTCP Quốc tế Sơn Hà (SHI) Quý 2/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động tài chính, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động kinh doanh và đầu tư.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng nhẹ trong kỳ vừa qua, số tiền kiếm được từ hoạt động tài chính có xu hướng tăng mạnh trong khoảng thời điểm này, đồng thời số tiền chi trả cho hoạt động và đầu tư cũng có xu hướng tăng khá đáng kể.
1664076731552.png


Tính thanh khoản của doanh nghiệp có xu hướng nhỏ hơn 2.5. Với chỉ số như hiện tại, DN có tính thanh khoản nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể chi trả được các khoản nợ ngắn khi chúng đáo hạn, tuy nhiên đôi lúc sẽ gặp 1 số vấn đề về tài chính sau khi chi trả xong các khoản nợ này.
1664076816608.png


2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình trong khoảng thời điểm này.
1664076913684.png


Lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh. Điều này cho thấy doanh nghiệp khá tập trung vào các hoạt động cốt lõi của mình. Tuy nhiên, lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh của DN lại có xu hướng giảm so với kỳ trước đó. Doanh nghiệp cần phải có biện pháp khắc phục cải thiện và phát triển hơn xưa. Đây là cách giúp DN tăng trưởng lâu dài và bền vững.
1664077005215.png


ROE của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua có xu hướng giảm là doanh nghiệp kiếm được ít lợi nhuận hơn trong khoảng thời điểm này.
1664077079603.png


3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại không thể thu hút các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn.
Việc ROE có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua là doanh nghiệp không cải thiện được hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) của doanh nghiệp trong khoảng thời điểm này. Doanh nghiệp kiếm được ít lợi nhuận hơn từ nguồn tài sản của mình, cũng được coi là nguồn lực bên trong của doanh nghiệp.
1664077501538.png


4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản của doanh nghiệp ở kỳ vừa qua là Phải thu ngắn hạn và Tổng hàng tồn kho. Với Phải thu ngắn hạn, khoản mục này có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua, còn Tổng hàng tồn kho thể hiện xu hướng ngược lại trong khoảng thời gian này.
1664077606063.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức không an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Cảnh báo, doanh nghiệp có mức tài sản được tài trợ bằng nợ cao.
1664077688344.png


Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có chi đầu tư cho các khoản Tài sản cố định. Khi so sánh với mức khấu hao trong cùng khoảng thời điểm, mức khấu hao nằm ở 1 con số khá lớn, cao hơn mức khấu hao hằng năm của doanh nghiệp.
1664077750300.png


5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng khá đáng kể trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN đủ thu hút được các nhà đầu tư cùng tham gia góp vốn với doanh nghiệp.
1664077849175.png


Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp có xu hướng giảm 44% ở kỳ hiện tại. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp qua các kỳ hiện đang là xu hướng giảm.
1664077914424.png


6. Phân tích ngành nghề
1664077955085.png

SHI có điểm số nằm trong nhóm 50% công ty có điểm số thấp nhất. SHI thấp hơn so với bình quân ngành và thấp hơn so với bình quân toàn thị trường
Tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp nhanh, cao hơn bình quân ngành. Tăng trưởng lợi nhuận nhanh. Tăng trưởng tài sản nhanh.
Doanh nghiệp có khả năng sinh lời thấp so với mặt bằng chung. Doanh nghiệp có mức sinh lời thấp hơn so với bình quân ngành ở đa phần các chỉ tiêu.
Doanh nghiệp có đòn bẩy tài chính, khả năng thanh toán chưa thật sự vững mạnh và dòng tiền tương đối khó khăn.

(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top