Phân tích báo cáo tài chính CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM) Quý 3/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động đầu tư và tài chính.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng giảm nhẹ trong kỳ vừa qua, tuy vậy cơ cấu dòng tiền có chiều hướng tăng trưởng theo chiều hướng tích cực, doanh nghiệp kiếm được nhiều tiền hơn từ hoạt động kinh doanh, và chi trả nhiều hơn cho các hoạt động đầu tư, điều này cho thấy doanh nghiệp đang phát triển rất vững mạnh.
1667140615637.png


Tính thanh khoản của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua hiện đang lớn hơn 2.5. Với chỉ số như hiện tại, DN có tính thanh khoản nằm ở mức cao so với mặt bằng chung của ngành. Với chỉ số như hiện tại, DN có thể chi trả được các khoản nợ ngắn khi chúng đáo hạn mà dường như không gặp bất kỳ vấn đề nào về tài chính. Tuy nhiên doanh nghiệp đang có dấu hiệu lãng phí nguồn vốn lưu động của mình.
1667145190662.png


2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng khá đáng kể so với kỳ trước. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mứchấp dẫn các nhà đầu tư so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp chưa chủ động được các kênh phân phối của riêng mình.
1667145307612.png


Lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh chính, và mức tăng trưởng lợi nhuận có sự phát triển vượt bậc so với kỳ trước. Điều này phản ánh được doanh nghiệp rất tập trung vào các hoạt động cốt lõi. Nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng các khoản lợi nhuận, họ cần tiếp tục giữ và phát triển chính sách kinh doanh của mình sao cho hiệu quả như trong quá khứ và ngay thời điểm này.
1667145446200.png


ROE của doanh nghiệp có xu hướng tăng mạnh bởi doanh nghiệp kiếm được nhiều lợi nhuận hơn trong khoảng thời điểm này.
1667145504493.png


3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại rất cao, đủ để thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn.
Việc ROE của doanh nghiệp có xu hướng không đổi trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp khó có thể cải thiện được hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) trong khoảng thời điểm này. Doanh nghiệp khai thác được mức tài sản của mình dường như đã đạt mức rất cao trong thời điểm vừa qua, đây cũng được coi là nguồn lực bên trong của DN, chỉ cần giữ mức chỉ số như trên, DN vẫn đạt được 1 TSSL rất lớn.
1667145769401.png


4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản của doanh nghiệp ở kỳ vừa qua là Đầu tư ngắn hạn và Tài sản cố định. Với đầu tư ngắn hạn, khoản mục này có xu hướng tăng mạnh trong kỳ vừa qua, còn Tài sản cố định thể hiện xu hướng ngược lại trong khoảng thời điểm này.
1667145892125.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể đảm bảo được các khoản nợ của mình bằng mức tài sản cao.
1667145965091.png


Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có chi đầu tư cho các khoản Tài sản cố định. Khi so sánh với mức khấu hao trong cùng khoảng thời điểm, mức chi đầu tư nằm ở con số khá thấp, không đủ bù đắp được chi phí khấu hao qua từng năm.
1667146060264.png


5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng khá đáng kể trong kỳ vừa qua. Mức tăng trưởng này đủ để thu hút được các nhà đầu tư tham gia vào góp vốn.
1667146121020.png


Lợi nhuận thuần của doanh nghiệp tăng 322% ở kỳ hiện tại. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp qua các kỳ hiện đang là xu hướng tăng trưởng tăng.
1667146164506.png


6. Phân tích ngành nghề
1667146208825.png

DCM nằm trong Top 5% công ty có điểm số D-rating cao nhất. DCM cao hơn so với bình quân ngành và cao hơn so với bình quân toàn thị trường.
Tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp nhanh. Tăng trưởng lợi nhuận nhanh, cao hơn bình quân ngành. Tăng trưởng cả tài sản và vốn chủ sở hữu đều tích cực.
Doanh nghiệp có khả năng sinh lời vượt trội. Hầu hết các chỉ tiêu sinh lời đều ở mức tích cực. Doanh nghiệp có mức sinh lời cao hơn bình quân ngành ở đa phần các tiêu chí.
Doanh nghiệp có chính sách cổ tức hợp lý.
Doanh nghiệp tuân thủ tốt hoạt động công bố thông tin, quy tắc kế toán và quy định pháp luật nhưng có những rủi ro trong giao dịch và biến động giá cổ phiếu mà nhà đầu tư cần lưu ý.
Doanh nghiệp có sức mạnh đặt giá tốt.
Doanh nghiệp có đòn bẩy tài chính, khả năng thanh toán tương đối an toàn và dòng tiền tương đối lành mạnh.

(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top