Phân tích báo cáo tài chính CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi (APF) Quý 2/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động tài chính, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua, tuy nhiên cơ cấu dòng tiền có sự thay đổi theo chiều hướng tiêu cực ở khoảng thời gian này. Doanh nghiệp không kiếm được tiền từ hoạt động kinh doanh mà phải chi trả cho các hoạt động này, cho thấy doanh nghiệp không mang về dòng tiền từ các hoạt động chính của mình.
1664798071283.png


Tính thanh khoản của doanh nghiệp hiện đang thấp hơn 2.5. Với chỉ số như hiện tại, DN có tính thanh khoản nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể chi trả được các khoản nợ ngắn khi chúng đáo hạn, tuy nhiên nguy cơ họ sẽ gặp khó khăn về tài chính sau khi họ phải chi trả xong các khoản nợ này.

1664798184401.png


2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Trong kỳ, biên lãi gộp của doanh nghiệp có xu hướng tăng. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Họ chưa thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình trong khoảng thời điểm này.
1664798270173.png


Lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh. Điều này cho thấy doanh nghiệp rất tập trung vào các hoạt động cốt lõi của mình. Nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng các khoản lợi nhuận, họ cần phải cải thiện các chính sách kinh doanh sao cho hiệu quả hơn so với trước kia. Đây là cách giúp DN tăng trưởng lâu dài và bền vững.
1664798422042.png


ROE của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua do doanh nghiệp kiếm được nhiều lợi nhuận hơn trong khoảng thời điểm này.
1664798706266.png


3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại đủ để thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn với 1 TSSL khá ấn tượng.
Việc ROE có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp đã cải thiện được hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) của mình trong khoảng thời điểm này. Doanh nghiệp đã kiếm được nhiều lợi nhuận hơn từ nguồn tài sản của mình, cũng được coi như là nguồn lực bên trong của doanh nghiệp.
1664798631688.png


4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại là Tổng hàng tồn kho và Tài sản cố định. Với Tổng hàng tồn kho, khoản mục này có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua, còn Tài sản cố định thể hiện xu hướng ngược lại trong khoảng thời điểm này.
1664798897535.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở không an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp cần phải thận trọng với các khoản nợ của mình trong khoảng thời điểm này.
1664799048445.png


Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có chi trả cho các khoản Tài sản cố định. Khi so sánh với mức khấu hao trong cùng khoảng thời điểm, mức chi đầu tư nằm ở con số khá cao, ngang với chi phí được trích hằng năm của doanh nghiệp đưa ra.
1664799179722.png


5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng không quá đáng kể trong kỳ vừa qua. Mức tăng trưởng này chưa thể thu hút được các nhà đầu tư tham gia vào góp vốn.
1664799288766.png


Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng 14% ở kỳ hiện tại. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp qua các kỳ hiện đang là xu hướng giảm.
1664799363060.png


6. Tăng trưởng bền vững
1664799468376.png

APF có điểm số nằm ở nhóm trung bình. APF cao hơn so với bình quân ngành
Tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp cao hơn bình quân ngành tuy nhiên tốc độ tăng trưởng có dấu hiệu chậm lại. Tăng trưởng tài sản nhanh.
Doanh nghiệp có chính sách cổ tức hợp lý.
Doanh nghiệp tuân thủ tốt hoạt động công bố thông tin, quy tắc kế toán và quy định pháp luật.
Doanh nghiệp có thị phần và quy mô nhỏ trong ngành.
Doanh nghiệp có đòn bẩy tài chính, khả năng thanh toán chưa thật sự vững mạnh.

(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top