Phân tích báo cáo tài chính CTCP Nhựa Bình Minh (BMP) Quý 2/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động tài chính.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua bởi vì doanh nghiệp kiếm được nhiều tiền hơn từ hoạt động kinh doanh, đồng thời số tiền chi trả cho các hoạt động tài chính có xu hướng giảm trong khoảng thời điểm này.
1665835248980.png


Tính thanh khoản của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua có xu hướng giảm. Với chỉ số như hiện tại, doanh nghiệp có tính thanh khoản nằm ở mức an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể chi trả được các khoản nợ ngắn hạn khi chúng đáo hạn mà không gặp bất kỳ vấn đề gì về tài chính. Tuy nhiên, doanh nghiệp đang có dấu hiệu lãng phí nguồn vốn lưu động của mình tại thời điểm này.
1665835431676.png


2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp có xu hướng không đổi trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, doanh nghiệp có TSLN gộp nằm ở mức cạnh tranh cao so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp chưa thể chủ động được các kênh phân phối trong khoảng thời điểm này.
1665835536092.png


Lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh, điều này cho thấy doanh nghiệp khá tập trung vào các hoạt động cốt lõi của mình. Nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng các khoản lợi nhuận, họ cần phải cải thiện các chính sách kinh doanh sao cho hiệu quả hơn so với trước kia. Đây là cách giúp DN tăng trưởng lâu dài và bền vững.
1665835626954.png


ROE của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp kiếm được ít lợi nhuận hơn trong khoảng thời điểm này.
1665835687152.png


3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại đủ để thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn với 1 TSSL tốt.
Việc ROE có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp đã cải thiện được hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) của mình. Doanh nghiệp đã kiếm được nhiều lợi nhuận hơn từ nguồn tài sản của mình, đây cũng chính là nguồn lực bên trong của doanh nghiệp.
1665835838867.png


4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản của doanh nghiệp ở kỳ vừa qua là Đầu tư ngắn hạn và Tổng hàng tồn kho. Với Đầu tư ngắn hạn, khoản mục này có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua, còn Tổng hàng tồn kho thì thể hiện xu hướng tăng trong khoảng thời điểm này.
1665835960104.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng không đổi trong khoảng thời điểm này. Với chỉ số như hiện tại, doanh nghiệp có Nợ/TS nằm ở mức an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp đảm bảo được các khoản nợ dài hạn của mình bằng mức tài sản cao.
1665836068419.png


Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có chi đầu tư cho các khoản Tài sản cố định. Khi so sánh với mức khấu hao trong cùng khoảng thời điểm này. Mức chi đầu tư nằm ở con số không quá cao, bù đắp được 1 phần chi phí qua từng năm.
1665836188867.png


5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng giảm không quá đáng kể trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, doanh nghiệp không thể thu hút được các quỹ đàu tư tham gia vào góp vốn, và thể hiện ràng chính sách kinh doanh của doanh nghiệp đang có vấn đề, cần được cải thiện.
1665836365742.png


Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại giảm 7%. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong các kỳ vừa qua.
1665836454398.png


6. Phân tích ngành nghề
1665836533411.png

BMP nằm trong Top 10% công ty có điểm số cao nhất. BMP cao hơn so với bình quân ngành và cao hơn so với bình quân toàn thị trường
Doanh nghiệp có mức sinh lời cao hơn bình quân ngành ở đa phần các tiêu chí.
Doanh nghiệp có chính sách cổ tức hợp lý.
Doanh nghiệp có quản trị và tính minh bạch khá tốt. Doanh nghiệp tuân thủ tốt hoạt động công bố thông tin, quy tắc kế toán và quy định pháp luật.

(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top