Phân tích báo cáo tài chính CTCP Nam Việt (ANV) Quý 3/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động đầu tư và góp vốn.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua, đồng thời cơ cấu dòng tiền có xu hướng thay đổi tích cực trong khoảng thời điểm này, doanh nghiệp kiếm được nhiều tiền hơn từ hoạt động kinh doanh, đồng thời bắt đầu chi trả tiền cho các hoạt động tài chính.
1668433929711.png


Tính thanh khoản của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua hiện đang thấp hơn 2.5. Với chỉ số như hiện tại, DN có tính thanh khoản nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Với chỉ số như hiện tại, DN có thể chi trả được các khoản nợ ngắn hạn, tuy nhiên đôi lúc có thể gặp 1 số vấn đề về tài chính sau khi chi trả xong các khoản nợ này.
1668434009554.png


2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp hiện đang có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức cạnh tranh cao so với mặt bằng chung của ngành. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình trong khoảng thời điểm này.
1668434095313.png


Lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh, điều này cho thấy doanh nghiệp rất tập trung vào các hoạt động cốt lõi của mình. Nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng các khoản lợi nhuận, họ cần phải cải thiện và phát triển các chính sách sao cho hiệu quả hơn so với trước kia. Đây là cách giúp DN tăng trưởng lâu dài và bền vững.
1668434175121.png


ROE của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua do doanh nghiệp kiếm được nhiều lợi nhuận hơn trong năm này, nhờ thị trường kinh tế mở cửa và phát triển trở lại.
1668434214490.png


3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại đủ để thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn với 1 TSSL rất cao.
Việc ROE của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp đã cải thiện được hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) của doanh nghiệp trong khoảng thời điểm này. Doanh nghiệp đã cải thiện nguồn lợi nhuận của mình từ mức tài sản hiện có của họ, đây cũng được coi là nguồn lực bên trong của doanh nghiệp.
1668434416182.png


4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản là Tổng hàng tồn kho và Tài sản cố định. Với Tổng hàng tồn kho, khoản mục này có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua, còn Tài sản cố định thể hiện xu hướng ngược lại trong khoảng thời điểm này.
1668434796980.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp đảm bảo được các khoản nợ bằng mức tài sản cao.
1668434919117.png


5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng khá đáng kể trong kỳ vừa qua. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của DN qua các kỳ hiện đang là xu hướng tăng trưởng tăng.
1668435019634.png


Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại tăng 298% so với kỳ trước đó. Xu hướng tăng trưởng LN của doanh nghiệp qua các kỳ hiện đang là xu hướng tăng trưởng tăng.
1668435089660.png


6. Phân tích ngành nghề
1668435165880.png

ANV có điểm số nằm ở nhóm trung bình. ANV cao hơn so với bình quân ngành và cao hơn so với bình quân toàn thị trường
Tăng trưởng cả tài sản và vốn chủ sở hữu đều tích cực.
Doanh nghiệp có khả năng sinh lời vượt trội. Hầu hết các chỉ tiêu sinh lời đều ở mức tích cực. Doanh nghiệp có mức sinh lời cao hơn bình quân ngành ở đa phần các tiêu chí.
Doanh nghiệp có chính sách cổ tức hợp lý.
Doanh nghiệp còn 1 số vấn đề trong tính minh bạch, tuân thủ, công bố thông tin và các quy tắc quản trị bền vững. Doanh nghiệp có những rủi ro trong giao dịch và biến động giá cổ phiếu mà nhà đầu tư cần lưu ý.
Doanh nghiệp có thị phần và quy mô nhỏ trong ngành.

(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top