Phân tích báo cáo tài chính CTCP Nam Việt (ANV) Quý 2/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động đầu tư và tài chính của DN trong khoảng thời gian qua.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng ở kỳ hiện, đồng thời cơ cấu dòng tiền có sự chuyển biến rất tích cực bởi vì doanh nghiệp kiếm được nguồn tiền chủ yếu từ hoạt động kinh doanh, thay vì phải chi trả như trong kỳ trước.
1665025579659.png


Tính thanh khoản của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại đang thấp hơn 2.5. Với chỉ số như hiện tại, DN có tính thanh khoản nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể chi được các khoản nợ ngắn khi chúng đáo hạn, tuy nhiên đôi lúc sẽ gặp 1 số vấn đề về tài chính sau khi chi trả xong các khoản nợ này.
1665025650111.png


2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp có xu hướng tăng khá đáng kể trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức cạnh tranh cao so với mặt bằng chung của ngành. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình trong khoảng thời điểm này.
1665025746974.png


Lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh. Điều này cho thấy doanh nghiệp khá tập trung vào các hoạt động cốt lõi của mình. Nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng các khoản lợi nhuận, họ cần phải cải thiện các chính sách kinh doanh sao cho hiệu quả hơn so với trước kia. Đây là cách giúp DN tăng trưởng lâu dài và bền vững.
1665025874797.png


ROE của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp kiếm được nhiều lợi nhuận hơn trong thời gian vừa qua.
1665025961601.png


3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp hiện đủ để thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn với 1 TSSL khá ấn tượng.
Việc ROE có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp đã cải thiện được hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) trong khoảng thời điểm này. Doanh nghiệp kiếm được nhiều lợi nhuận hơn từ nguồn tài sản hiện có của mình, đây là cách giúp DN tăng trưởng lâu dài và bền vững.
1665026071195.png


4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại là Tổng hàng tồn kho và Tài sản cố định. Cả 2 khoản mục này đều có xu hướng giảm trong khoảng thời điểm vừa qua.
1665026216699.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức chưa quá an toàn. Doanh nghiệp cần phải thận trọng với các khoản nợ của mình.
1665026334070.png


5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng khá đáng kể trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có thể thu hút được các nhà đầu tư tham gia vào góp vốn.
1665026515914.png


Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp có xu hướng tăng 128% ở kỳ hiện tại. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp qua các kỳ hiện đang là xu hướng tăng trưởng tăng
1665026626917.png


6. Tăng trưởng bền vững
1665026727975.png

ANV có điểm số nằm trong nhóm 50% công ty có điểm số thấp nhất. ANV thấp hơn so với bình quân ngành và thấp hơn so với bình quân toàn thị trường
Doanh nghiệp có chính sách cổ tức hợp lý.
Doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng doanh thu tốt.
ANV có điểm số nằm trong nhóm 50% công ty có điểm số thấp nhất. ANV thấp hơn so với bình quân ngành và thấp hơn so với bình quân toàn thị trường
Doanh nghiệp còn 1 số vấn đề trong tính minh bạch, tuân thủ, công bố thông tin và các quy tắc quản trị bền vững. Doanh nghiệp có những rủi ro trong giao dịch và biến động giá cổ phiếu mà nhà đầu tư cần lưu ý.
Doanh nghiệp có thị phần và quy mô nhỏ trong ngành.

(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top