Phân tích báo cáo tài chính CTCP Nafoods Group (NAF) Quý 2/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh và tài chính, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động đầu tư.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua, tuy nhiên cơ cấu dòng tiền có xu hướng thay đổi theo chiều hướng khá tiêu cực, doanh nghiệp kiếm được ít tiền hơn từ hoạt động kinh doanh trong khoảng thời điểm này.
1664639997910.png


Tính thanh khoản của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua hiện đang thấp hơn 2.5. Với chỉ số như hiện tại, DN có tính thanh khoản nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể chi trả được các khoản nợ ngắn khi chúng đáo hạn, tuy nhiên đôi lúc vẫn còn gặp 1 số vấn đề về tài chính sau khi chi trả xong các khoản nợ này.
1664640072186.png


2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức cạnh tranh cao so với mặt bằng chung của ngành. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình trong khoảng thời điểm này.
1664640230906.png


Lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh. Điều này cho thấy doanh nghiệp khá tập trung vào các hoạt động cốt lõi của mình. Nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng các khoản lợi nhuận, họ cần phải cải thiện các chính sách kinh doanh sao cho hiệu quả hơn so với trước kia. Đây là cách giúp DN tăng trưởng bền vững.
1664640327678.png


ROE của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp kiếm được nhiều lợi nhuận hơn trong khoảng thời điểm này.
1664640386730.png


3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại không thể thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn với 1 TSSL khá thấp.
Việc ROE có xu hướng không đổi trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp không có sự cải thiện hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) của doanh nghiệp trong khoảng thời điểm này. Doanh nghiệp không thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn từ nguồn tài sản hiện có của mình, cũng chính là nguồn lực bên trong của doanh nghiệp.
1664640548811.png


4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản của doanh nghiệp là Phải thu ngắn hạn và Tài sản cố định. Cả 2 khoản mục này đều có xu hướng giảm trong khoảng thời điểm qua.
1664640729214.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức không an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp cần phải thận trọng với các khoản nợ dài hạn của mình.
1664640793106.png


Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có chi đầu tư cho các khoản Tài sản cố định. Khi so sánh với mức khấu hao trong cùng khoảng thời điểm này, mức đầu tư nằm ở con số khá cao, có khoảng thời gian vượt xa chi phí khấu hao từng năm.
1664640863372.png


5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng khá đáng kể trong kỳ vừa qua. Mức tăng trưởng này đủ để thu hút được các nhà đầu tư tham gia vào góp vốn.
1664640917014.png


Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp tăng 23% ở kỳ hiện tại. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp qua các kỳ hiện đang là xu hướng giảm.
1664640975515.png


6. Phân tích ngành nghề
1664641049885.png

NAF có điểm số nằm trong nhóm 50% công ty có điểm số thấp nhất. NAF thấp hơn so với bình quân ngành và thấp hơn so với bình quân toàn thị trường
Tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp nhanh, cao hơn bình quân ngành tuy nhiên tốc độ tăng trưởng có dấu hiệu chậm lại. Tăng trưởng lợi nhuận nhanh, cao hơn bình quân ngành tuy nhiên tốc độ tăng trưởng có dấu hiệu chậm lại. Tăng trưởng cả tài sản và vốn chủ sở hữu đều tích cực.
Doanh nghiệp có khả năng sinh lời thấp so với mặt bằng chung. Doanh nghiệp có mức sinh lời thấp hơn so với bình quân ngành ở đa phần các chỉ tiêu.
Doanh nghiệp có chính sách cổ tức hợp lý.
Doanh nghiệp tuân thủ tốt hoạt động công bố thông tin, quy tắc kế toán và quy định pháp luật nhưng có những rủi ro trong giao dịch và biến động giá cổ phiếu mà nhà đầu tư cần lưu ý.
Doanh nghiệp có thị phần và quy mô nhỏ trong ngành.
Doanh nghiệp có đòn bẩy tài chính, khả năng thanh toán chưa thật sự vững mạnh.

(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top