Phân tích báo cáo tài chính CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) Quý 3/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động đầu tư, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động kinh doanh và tài chính.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng dường như không đổi trong kỳ vừa qua. Tuy nhiên cơ cấu dòng tiền có xu hướng thay đổi cực kỳ tiêu cực so với kỳ trước đó. Số tiền doanh nghiệp kiếm được từ hoạt động kinh doanh có xu hướng giảm mạnh trong kỳ vừa qua, và phải chi trả cho các hoạt động này, cùng lúc đó doanh nghiệp lại bù đắp từ các hoạt động đầu tư, đây không được coi là dòng tiền lý tưởng của doanh nghiệp.
1668172167116.png


Tính thanh khoản của doanh nghiệp có xu hướng nhỏ hơn 2.5. Với chỉ số như hiện tại, doanh nghiệp có tính thanh khoản nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể chi trả được các khoản nợ ngắn khi chúng đáo hạn, tuy nhiên đôi lúc họ có thể gặp 1 số vấn đề về tình hình tài chính sau khi chi trả xong các khoản nợ này.
1668172333354.png


2. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
Biên lãi gộp của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng rất mạnh trong kỳ vừa qua. Doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận gộp nằm ở mức cạnh tranh cao so với mặt bằng chung của ngành. Tuy nhiên, họ chưa thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình.
1668172417159.png


Lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh. Điều này phản ánh doanh nghiệp rất tập trung vào các hoạt động chính của mình. Doanh nghiệp đã kiếm được lợi nhuận từ nguồn hoạt động này, cho thấy sự cải thiện rất lón, dù vậy được chưa được coi là sự phát triển bền vững, bởi đây là kỳ đầu tiên DN thực hiện được sau những kỳ lỗ rất nặng, vì vậy cần thêm thời gian để chứng minh sự phát triển lâu dài.
1668172520245.png


ROE doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp kiếm được lợi nhuận trong năm vừa qua.
1668172652192.png


3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua đủ để thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn với 1 TSSL khá cao.
Việc ROE của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp đã cải thiện được hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua. Doanh nghiệp có sự cải thiện trong việc khai thác nguồn tài sản của mình, cũng được coi là nguồn lực bên trong của họ.
1668172761272.png


4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản của doanh nghiệp ở kỳ vừa qua là Tài sản dở dang dài hạn và Phải thu ngắn hạn. Cả 2 khoản mục này đều có xu hướng tăng trưởng mạnh trong kỳ vừa qua.
1668173084603.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức không an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Cảnh báo doanh nghiệp có mức tài sản được tài trợ bằng các khoản nợ cao.
1668173159214.png


Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có chi đầu tư cho các khoản TSCĐ. Khi so sánh với mức khấu hao trong cùng khoảng thời điểm, mức chi đầu tư nằm ở con số rất cao, đủ bù đắp được chi phí khấu hao qua từng năm, và nó cũng thể hiện doanh nghiệp luôn có sự phát triển đầu tư nhằm đạt được hiệu suất cao hơn.
1668173254579.png


5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng khá đáng kể trong kỳ vừa qua. Mức tăng trưởng này rất lớn, đủ để các nhà đầu tư tham gia vào góp vốn.
1668173357146.png


Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại tăng 191%. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp qua các kỳ hiện đang là xu hướng tăng trưởng tăng.
1668173421874.png


6. Phân tích ngành nghề
1668173628439.png

HAG có điểm số nằm trong nhóm 50% công ty có điểm số thấp nhất. HAG thấp hơn so với bình quân ngành và thấp hơn so với bình quân toàn thị trường
Doanh nghiệp có mức sinh lời cao hơn bình quân ngành ở đa phần các tiêu chí.
Doanh nghiệp chưa cho thấy tính cam kết cao với cổ đông. Doanh nghiệp có chính sách cổ tức chưa hấp dẫn.
Doanh nghiệp tuân thủ tốt hoạt động công bố thông tin, quy tắc kế toán và quy định pháp luật.
Doanh nghiệp có thị phần và quy mô nhỏ trong ngành.
Doanh nghiệp có đòn bẩy tài chính, khả năng thanh toán chưa thật sự vững mạnh.

(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top