Phân tích báo cáo tài chính CTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam (CSV) Quý 3/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Dòng tiền của doanh nghiệp
Doanh nghiệp chưa duy trì được dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của mình ở mức dương trong 3 năm liên tục, cho thấy dù có sự cải thiện nhưng đây chưa được coi là 1 DN có dòng tiền tốt từ năm này qua năm khác.
1668610940217.png


Trong năm vừa qua, doanh nghiệp đã có thể tự tạo tiền để sử dụng, đầu tư và trả các khoản về hoạt động tài chính. Đây là 1 điều tích cực, vì nó cho thấy doanh nghiệp đã tự chủ được nguồn tiền của mình, có thể sống mà không cần bất kỳ nguồn nào khác, hướng đến 1 dòng tiền bền vững.
1668611107495.png


Ở năm vừa qua, chúng ta thấy được 1 đồng lợi nhuận của doanh nghiệp thì sẽ thu được hơn 0.5 đồng từ dòng tiền của hoạt động kinh doanh. Điều này cho thấy khả năng doanh nghiệp thu được tiền là khá ổn định, họ cần mở rộng sản xuất hơn nữa để bỏ xa được đối thủ cạnh tranh và tạo lợi thể ở các năm tiếp theo.
1668611245988.png


Dòng tiền của DN có xu hướng giảm mạnh so với năm 2020 là do doanh nghiệp đang có dấu hiệu bị chiếm dụng vốn khá nhiều từ các khoản phải thu và phần lớn đến từ việc hàng tồn trong kho rất nhiều tại thời điểm vừa qua, làm cho dòng tiền có xu hướng giảm khá mạnh.
1668611344314.png


Ở trong kỳ này, dòng tiền có sự thay đổi lớn theo hướng tích cực nhờ vào doanh nghiệp kiếm được nhiều lợi nhuận, khấu hao, và chiếm dụng vốn của khách hàng cao hơn việc dư thừa hàng tồn kho và cho khách hàng chiếm dụng vốn.
1668611813979.png


2. Quản lý vốn
Tính thanh khoản của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có tính thanh khoản nằm ở mức an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể chi trả được các khoản nợ ngắn khi chúng đáo hạn mà không gặp bất kỳ vấn đề nào về tài chính.
1668612205917.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng không đi trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp đảm bảo được các khoản nợ của mình bằng mức tài sản cao.
1668612329377.png


3. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Tuy nhiên, doanh nghiệp không thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình tại thời điểm này.
1668612623331.png


Lợi nhuận của doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh. Điều này cho thấy doanh nghiệp rất tập trung vào các hoạt động cốt lõi của mình. Nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng các khoản lợi nhuận, họ cần phải cải thiện và phát triển các chính sách kinh doanh sao cho hiệu quả hơn so với trước kia. Đây là cách giúp DN tăng trưởng lâu dài và bền vững.
1668612808368.png


4. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại đủ để thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn với 1 TSSL khá cao.
ROE của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp đã cải thiện được hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) của doanh nghiệp trong khoảng thời điểm này. Doanh nghiệp kiếm được nhiều tiền hơn từ nguồn tài sản của mình, đây được coi là nguồn lực bên trong của họ.
1668613107063.png


5. Cơ cấu tài sản
Khoản muc chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại là Tổng hàng tồn kho và Tiền và các khoản tương đương tiền. Cả 2 khoản mục này đều có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua.
1668613221401.png


Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có chi đầu tư cho các khoản TSCĐ. Khi so sánh mức khấu hao trong cùng khoảng thời điểm, mức đầu tư nằm ở con số không quá cao ở kỳ hiện tại, nhưng có thể chi trả được cho những kỳ trước đó.
1668613353791.png


6. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng khá đáng kể trong kỳ vừa qua. Xu hướng tăng trưởng LN của doanh nghiệp qua các kỳ đủ để thu hút được các nhà đầu tư tham gia vào góp vốn.
1668613600048.png


Lợi nhuận của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua tăng 128%. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp qua các kỳ hiện đang là xu hướng tăng trưởng tăng.
1668613707305.png


7. Phân tích ngành nghề
1668613841490.png

CSV có điểm số nằm ở nhóm trung bình. CSV cao hơn so với bình quân ngành và cao hơn so với bình quân toàn thị trường
Tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp nhanh. Tăng trưởng lợi nhuận nhanh. Tăng trưởng cả tài sản và vốn chủ sở hữu đều tích cực.
Doanh nghiệp có khả năng sinh lời vượt trội. Hầu hết các chỉ tiêu sinh lời đều ở mức tích cực. Doanh nghiệp có mức sinh lời cao hơn bình quân ngành ở đa phần các tiêu chí.
Doanh nghiệp có chính sách cổ tức hợp lý.
Doanh nghiệp còn 1 số vấn đề trong tính minh bạch, tuân thủ, công bố thông tin và các quy tắc quản trị bền vững. Doanh nghiệp có những rủi ro trong giao dịch và biến động giá cổ phiếu mà nhà đầu tư cần lưu ý.
Doanh nghiệp có thị phần và quy mô nhỏ trong ngành.
Doanh nghiệp có đòn bẩy tài chính, khả năng thanh toán tương đối an toàn và dòng tiền tương đối lành mạnh.

(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top