Phân tích báo cáo tài chính CTCP FPT (FPT) Quý 3/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh, họ sử sụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động đầu tư và kinh doanh.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua, tuy nhiên cơ cấu dòng tiền vẫn không có sự thay đổi nào quá tiêu cực, dù dòng tiền thuần âm nhưng số tiền kiếm được từ hoạt động kinh doanh được coi là biến động không đáng kể, sự khác biệt là doanh nghiệp phải chi trả cho các hoạt động tài chính thay vì kiếm được trong trong kỳ trước đó.
1666957545986.png


Tính thanh khoản của doanh nghiệp có xu hướng tăng nhẹ trong kỳ vừa qua và thấp hơn 2.5. Với chỉ số như hiện tại, DN có tính thanh khoản nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể chi trả được các khoản nợ ngắn khi chúng đáo hạn, tuy nhiên đôi lúc họ có thể gặp vấn đề về tài chính sau khi chi trả xong các khoản nợ này.
1666957656326.png


2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua hiện đang có xu hướng không đổi so với kỳ trước đó. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức hấp dẫn các nhà đầu tư so với mặt bằng chung của ngành. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình.
1666957757396.png


Lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh chính. Điều này cho thấy doanh nghiệp rất tập trung vào các hoạt động cốt lõi của mình. Nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng các khoản lợi nhuận, họ cần phải cải thiện và phát triển các chính sách kinh doanh sao cho hiệu quả hơn so với trước kia. Đây là cách giúp DN tăng trưởng lâu dài và bền vững.
1666957843795.png


ROE của doanh nghiệp có xu hướng tăng so với năm ngoái là do doanh nghiệp kiếm được nhiều lợi nhuận hơn trong khoảng thời điểm này.
1666957876664.png


3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn với 1 TSSL rất cao.
Việc ROE có xu hướng tăng nhẹ trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp đã cải thiện được hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) trong khoảng thời điểm này. Doanh nghiệp có thể khai thác được thêm nguồn tài sản của mình, cũng được coi là nguồn lực bên trong của DN.
1666958020708.png


4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản của doanh nghiệp ở kỳ vừa qua là Đầu tư ngắn hạn và Tài sản cố định. Cả 2 khoản mục này đều có xu hướng tăng so với kỳ trước đó.
1666958152049.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, doanh nghiệp có Nợ/TTS nằm ở mức không an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp cần phải thận trọng với các khoản nợ dài hạn của mình trong thời điểm này.
1666958253728.png


Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiêp có chi đầu tư cho các khoản TSCĐ. Khi so sánh với mức khấu hao trong cùng khoảng thời điểm, mức chi đầu tư nằm ở con số lớn, vượt mức khấu hao hằng năm, điều này phản ánh được rằng doanh nghiệp đang tập trung phát triển, nhằm cải thiện và phát triển doanh nghiệp lớn mạnh hơn trong tương lai.
1666958753934.png


5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng đáng kể trong kỳ vừa qua. Mức tăng trưởng này đủ để thu hút được các nhà đầu tư cùng tham gia và góp vốn vào doanh nghiệp.
1666958818698.png


Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp có xu hướng tăng 31% ở kỳ hiện tại. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp qua các kỳ hiện đang là xu hướng tăng trưởng tăng.
1666958873762.png


6. Phân tích ngành nghề
1666958944193.png

FPT nằm trong nhóm 10 cổ phiếu có điểm số D-Rating cao nhất thị trường. FPT cao hơn so với bình quân ngành và cao hơn so với bình quân toàn thị trường
Tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp nhanh, cao hơn bình quân ngành. Tăng trưởng lợi nhuận nhanh. Tăng trưởng cả tài sản và vốn chủ sở hữu đều tích cực.
Doanh nghiệp có khả năng sinh lời vượt trội. Hầu hết các chỉ tiêu sinh lời đều ở mức tích cực. Doanh nghiệp có mức sinh lời cao hơn bình quân ngành ở đa phần các tiêu chí.
Doanh nghiệp có tính cam kết tốt với cổ đông. Doanh nghiệp có chính sách cổ tức hợp lý.
Doanh nghiệp có quản trị và tính minh bạch khá tốt. Doanh nghiệp tuân thủ tốt hoạt động công bố thông tin, quy tắc kế toán và quy định pháp luật.
Doanh nghiệp có thị phần và quy mô lớn trong ngành.
Doanh nghiệp có dòng tiền tương đối lành mạnh.

(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top