Phân tích báo cáo tài chính CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD) Quý 2/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động tài chính, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động đầu tư và kinh doanh trong kỳ vừa qua.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua, cơ cấu dòng tiền có xu hướng thay đổi tiêu cực trong khoảng thời điểm này. Doanh nghiệp đã phải chi trả cho các hoạt động kinh doanh thay vì kiếm được tiền từ các hoạt động này như trong kỳ trước đó.
1666491466791.png


Tính thanh khoản của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua hiện đang thấp hơn 2.5. Với chỉ số như hiện tại, DN có tính thanh khoản nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể chi trả được các khoản nợ ngắn khi chúng đáo hạn, tuy nhiên đôi lúc sẽ gặp 1 số vấn đề về tài chính sau khi chi trả xong các khoản nợ này.
1666491544375.png


2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua có xu hướng không đổi so với trước đó. Với chỉ số như hiện tại, DN có tính thanh khoản nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp chưa thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình trong khoảng thời điểm này.

1666491636280.png


Lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh. Điều này phản ánh được doanh nghiệp khá tập trung vào các hoạt động cốt lõi của mình. Nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng các khoản lợi nhuận, họ cần phải tiếp tục phát triển và cải thiện chính sách kinh doanh của họ nhằm đạt được hiệu quả tốt hơn so với trước kia.
1666491718009.png


ROE của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong năm vừa qua là do doanh nghiệp kiếm được nhiều lợi nhuận hơn trong khoảng thời gian này.
1666491752277.png


3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại đủ để thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn với 1 TSSL khá cao.
Việc ROE có xu hướng giảm nhẹ trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp đã giảm nhẹ hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) của mình trong khoảng thời điểm này. Doanh nghiệp kiếm được ít tiền hơn từ nguồn tài sản của mình, đây cũng được coi là nguồn lực bên trong của doanh nghiệp.
1666491878983.png


4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản của doanh nghiệp ở kỳ vừa qua là Tổng hàng tồn kho và Phải thu ngắn hạn. Với Tổng hàng tồn kho, khoản mục này có xu hướng tăng mạnh trong kỳ vừa qua, còn Phải thu ngắn hạn thể hiện xu hướng ngược lại trong khoảng thời điểm này.
1666492072599.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức không an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có mức tài sản được tài trợ bằng các khoản nợ dài hạn cao.
1666492200425.png


Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có chi đầu tư cho các khoản Tài sản cố định. Khi so sánh với mức khấu hao trong cùng khoảng thời điểm, mức đầu tư nằm ở con số khá cao ở năm gần nhất, còn các năm trước đó con số này đạt mức khá thấp. DN đang cố gắng đầu tư nhằm phát triển các chính sách mới.
1666492449105.png


5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng không quá đáng kể trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN chưa thể thu hút được các nhà đầu tư tham gia vào góp vốn.
1666492529528.png


Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng 127% so với kỳ trước đó. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp qua các kỳ hiện đang là xu hướng tăng trưởng tăng.
1666492634070.png
(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top