Phân tích báo cáo tài chính CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) Quý 3/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh và 1 phần nhỏ từ hoạt động tài chính, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động đầu tư trong khoảng thời điểm này.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng so với kỳ trước bởi vì doanh nghiệp kiếm được nhiều tiền hơn từ hoạt động chính của mình, và dòng tiền của hoạt động này phát triển rất mạnh, đây được coi là 1 điều tích cực với DN.
1667653355977.png


Tính thanh khoản của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua nhỏ hơn 2.5. Với chỉ số như hiện tại, DN có tính thanh khoản nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể chi trả được các khoản nợ ngắn khi chúng đáo hạn, tuy nhiên đôi lúc họ có thể gặp 1 số vấn đề về tài chính sau khi chi trả xong các khoản nợ này,
1667653437237.png


2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua có xu hướng tăng. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp chưa thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình trong khoảng thời điểm này.
1667653575031.png


Lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh. Điều này cho thấy doanh nghiệp rất tập trung vào các hoạt động cốt lõi của mình. Nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng các khoản lợi nhuận, họ cần phải phát triển và cải thiện các chính sách kinh doanh của mình sao cho hiệu quả hơn so với trước kia. Đây là cách giúp DN tăng trưởng lâu dài và bền vững.
1667653659123.png


ROE của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua có xu hướng tăng bởi vì doanh nghiệp kiếm được nhiều lợi nhuận hơn trong khoảng thời điểm này.
1667653701173.png


3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp trong kỳ hiện tại thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn trong khoảng thời điểm này.
ROE của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua có xu hướng không đổi trong kỳ vừa qua do doanh nghiệp không thể cải thiện được hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) của họ trong khoảng thời điểm này. Họ không thể cải thiện được nhiệu suất tài sản của mình để mang lại nhiều lợi nhuận hơn, và đây cũng là nguồn lực bên trong của DN.
1667653870622.png


4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại là Tổng hàng tồn kho và Tài sản cố định. Với Tổng hàng tồn kho, khoản mục này có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua, còn Tài sản cố định thể hiện xu hướng ngược lại trong khoảng thời điểm này.
1667653957614.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức không an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp cần phải thận trong với các khoản nợ dài hạn của mình.
1667654149490.png


5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng khá đáng kể trong khoảng thời điểm này. Xu hướng tăng trưởng này đủ để thu hút được các nhà đầu tư tham gia vào góp vốn.
1667654237595.png


Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng khá đáng kể trong kỳ vừa qua. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp qua các kỳ hiện đang là xu hướng tăng.
1667654300729.png


6. Phân tích ngành nghề
1667654378997.png

TNG có điểm số nằm ở nhóm trung bình. TNG cao hơn so với bình quân ngành
Tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp nhanh, cao hơn bình quân ngành. Tăng trưởng lợi nhuận nhanh. Tăng trưởng cả tài sản và vốn chủ sở hữu đều tích cực.
Doanh nghiệp tuân thủ tốt hoạt động công bố thông tin, quy tắc kế toán và quy định pháp luật nhưng có những rủi ro trong giao dịch và biến động giá cổ phiếu mà nhà đầu tư cần lưu ý.
Doanh nghiệp có dòng tiền tương đối lành mạnh.
(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top